System öppna efter den säkerhetsincident som drabbat Softronic. Engångskostnader till följd av incidenten kommer belasta resultatet

IR Nyheter | 23 dec 2022

Pressmeddelande, fredagen den 23 december 2022

Softronic har arbetat intensivt med den säkerhetsincident som drabbade företaget. De system och tjänster som har påverkats är till allra största delen öppna igen.

Den andra december stängdes nätverkstrafik ner i förebyggande syfte för att minimera risk i våra miljöer till följd av ett säkerhetsangrepp från en extern hotaktör. Under perioden har målet varit att successivt öppna upp system på ett säkert och kontrollerat sätt i samråd med branschexperter.

Kostnader kopplade till incidenthantering och säkrande av våra och våra kunders miljöer kommer att påverka fjärde kvartalets resultat negativt. Detta innebär att resultatet för det fjärde kvartalet väsentligt kommer understiga föregående års resultat för samma period som då uppgick till 30 Mkr.

KONTAKTPERSONer

Charlotte Eriksson, VD, Softronic AB (Publ)
charlotte.eriksson@softronic.se
Tel: + 46 70 – 454 55 43

Mathias Kjellberg, COO, Softronic AB (Publ)
mathias.kjellberg@softronic.se
Tel: + 46 709-30 3001

Informationen i detta meddelande är sådan som Softronic AB (publ) skall offentliggöra enligt Europaparlamentets och rådets förordning (596/2014/EU) om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom VD Charlotte Erikssons försorg för offentliggörande den 23 december 2022 kl. 08.30 (CET).

 

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 405 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)