Valberedningens förslag till styrelse i Softronic AB (publ)

IR Nyheter | 10 mar 2016

Softronic AB:s valberedning har inför årsstämman den 11 maj 2016 beslutat att till styrelsen föreslå omval av Anders Eriksson, Petter Stillström, Stig Martín, Anders Nilsson och Jeanna Rutherhill, samt nyval av Susanna Marcus. Mats Runsten har avböjt omval. Till styrelseordförande föreslås omval av Petter Stillström.

Susanna Marcus har en bakgrund som bl.a. vd för Poolia Sverige AB, JB Education AB och fram till Randstads utköp nyligen var Susanna styrelseledamot i Proffice AB.

Valberedningens fullständiga förslag till beslut vid årsstämman 2016, ytterligare information om de förslagna ledamöterna, samt en redogörelse för valberedningens arbete kommer att lämnas senast i samband med att kallelsen till årsstämman publiceras.

Softronics valberedning utgörs av Carl Östring (ordförande) AB Traction, Andreas Eriksson för Anders Eriksson med bolag, Stig Martín för eget innehav, och Evert Carlsson för Swedbank Robur Fonder.

För mer information vänligen kontakta valberedningens ordförande Carl Östring på 08-506 289 10

Pressmeddelande (PDF)