Valberedningens förslag till styrelse i Softronic AB

IR Nyheter | 15 mar 2024

Pressmeddelande, fredag 15 mars 2024

Valberedningen för Softronic AB (publ) lägger fram förslag till beslut på årsstämman den 24 april 2024 avseende revisor, styrelse, antal styrelseledamöter, arvode och val av ordförande. Bakom förslaget står en enig valberedning som representerar ägare med en majoritet av aktierna och rösterna i Softronic.

Valberedningen föreslår oförändrat antal ledamöter om sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter. Vidare föreslår valberedningen omval av Andreas Eriksson, Victoria Bohlin och Petter Stillström. Nyval föreslås av Per Adolfsson, Eola Ängsgård Runsten och Johan Strid. Per Adolfsson föreslås till styrelsens ordförande.

Per Adolfsson, f 1960, civilingenjör. Verkställande direktör i Softronic under perioden januari 2019 – maj 2022. Dessförinnan VD för Avega Group samt innehaft ledande positioner inom HP, VD för Microsoft Sverige och Bisnode Sverige. Ledamot i Avensia, Datema, Flowscape Technology och Precio Fishbone.

Eola Ängsgård Runsten, f 1965, civilekonom. Tidigare CFO på AcadeMedia. Dessförinnan ledande positioner på EQT samt andra befattningar inom SEB, Affibody, Alfred Berg och Handelsbanken. Ledamot i Caybon Holding, DIB Services, ILT Inläsningstjänst, Mentice, Sdiptech och Yubico.

Johan Strid, f 1971, civilingenjör. Tidigare verksam i Prevas (VD från 2018 – 31 maj 2023). Dessförinnan ledande positioner på bl.a. Knowit, Cybercom och Sigma. Ledamot i Avensia och Prevas.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1.400.000 kronor, varav 400.000 kronor till styrelsens ordförande och 200.000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda ledamöterna.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Henrik Boman, intill årsstämman 2025. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Valberedningen består av Petter Stillström (AB Traction, ordförande), Andreas Eriksson (eget innehav), Stig Martin (eget innehav) och Joachim Spetz (Swedbank Robur Fonder). Valberedningens fullständiga förslag och motiverat yttrande kommer att presenteras i samband med kallelsen till årsstämman och finnas tillgängligt på softronic.se.

Softronics årsstämma äger rum den 24 april 2024 kl 17.30 i bolagets lokaler Hammarby Kaj 10A, Stockholm.

Stockholm den 15 mars 2024

Valberedningen

För ytterligare information kontakta Petter Stillström på tel. 070-747 56 61

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 420 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)