Valberedningens förslag till styrelse, styrelseordförande och revisor Softronic AB

IR Nyheter | 20 mar 2023

Valberedning föreslår omval av de nuvarande styrelseledamöterna Johan Bergh, Victoria Bohlin, Susanna Marcus, Petter Stillström och Cristina Petrescu.

Nyval föreslås av Andreas Eriksson, f 1984. Valberedningen föreslår vidare omval av Petter Stillström som styrelsens ordförande.

Andreas Eriksson har under de senaste 20 åren arbetat i Softronic och under senare år i en roll som CIO och är således väl insatt i bolagets verksamhet. Andreas är sedan januari 2023 storägare i Softronic med ett ägande om cirka 20% av kapitalet och 30 % av rösterna som en konsekvens av ett generationsskifte då bolagets grundare och tidigare VD Anders Eriksson överlät hela sitt innehav till sin son Andreas. Andreas har meddelat valberedningen att han kommer avsluta sin anställning på Softronic under 2023 för att enbart fokusera på rollen som ledamot i styrelsen.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsen ska uppgå till sammanlagt 1.050.000 kronor, varav 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 150 000 kronor till var och en av de övriga av årsstämman utsedda ledamöterna som inte är anställda av bolaget.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med huvudansvarig revisor Nicklas Kullberg, intill årsstämman 2024. Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslagen stöds av aktieägare i bolaget uppgående till cirka 69 % av rösterna och cirka 56 % av antalet aktier.

Softronics årsstämma äger rum den 24 april 2023 kl 17.30 i bolagets lokaler Hammarby Kaj 10A, Stockholm.
 

Stockholm den 20 mars 2023

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Petter Stillström på telefon 070-747 56 61 alternativt e-post petter.stillstrom@traction.se

Om Softronic
Goodtech – teknik som gör gott i samhället. Vi erbjuder innovativa digitala lösningar som hjälper företag och organisationer att skapa verklig samhällsnytta. Våra tjänster inom IT och management spänner från rådgivning och nyutveckling till förvaltning och drift. Kunderna är främst medelstora och större företag och organisationer i Sverige. Softronic som grundades 1984 är börsnoterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX, och har ca 420 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Arjeplog. www.softronic.se

Pressmeddelande (PDF)