Federeringslösning åt Internetstiftelsen

Är du också i behov av att digitalisera dina processer? Vi har utvecklat en federeringslösning samt digitaliserat administrativa processer åt Internetstiftelsen.

Projektteamet har funnits nära oss och det har alltid varit en öppenhet och transparens som jag uppskattat som beställare. Genom det agila arbetssättet har vi tillsammans alltid hittat vägen framåt och löst de utmaningar som funnits.

Ulrika Ahlgren, Internetstiftelsen

Federeringslösning åt Internetstiftelsen

Är du också i behov av att digitalisera dina verksamhetsprocesser? Vi har utvecklat en federeringslösning samt digitaliserat administrativa processer åt Internetstiftelsen.

Internetstiftelsen är en oberoende, affärsdriven och allmännyttig organisation som verkar för ett Internet som bidrar positivt till människan och samhället. Stiftelsen ansvarar för den svenska toppdomän .se samt sköter drift och administration av toppdomänen .nu.

Bakgrund

Internetstiftelsen hade en gammal federeringslösning som byggde på manuell hantering av metadata och manuell administrering av kunder. Stiftelsen ville bygga en skalbar lösning som kan erbjuda flera olika typer av federationer.
Idag används lösningen inom skolan samt vård, hälsa och omsorg.

Uppdrag

Softronic har på uppdrag av Internetstiftelsen utvecklat den tekniska lösningen som hanterar identitets- och behörighetsfederationer samt digitaliserat de administrativa processerna för medlemsansökan och tillitsgranskning.

I leveransen har följande delar ingått: förstudie, installation och konfiguration, projektledning, systemutveckling, kravledning och test.

Projektet har drivits agilt och SCRUM användes som metodik.
Bemanningen utformades tillsammans med kund utifrån den förstudie som utarbetats; kompetenser i uppdraget omfattade arkitektur, projektledning, test, systemutveckling, DevOps rollen, UX design och Jira Service Desk kompetens.

Efter projektets slutleverans som skedde i januari 2019 lämnades projektet över till förvaltningen. Sedan dess har releaser genomförts med regelbundenhet utifrån nya krav som tillkommit.

Resultat

Internetstiftelsen har fått en federationslösning med fokus på modern teknik och användbarhet. Utöver det har de administrativa processerna för medlemsansökan och tillitsgranskning blivit digitaliserade och Stiftelsens kunder kan nu enkelt lägga upp och följa upp sin ansökan.

Monica Lindén