Fullmaktskollen

Fullmaktskollen är ett samarbete mellan Svensk Försäkring, Svenska försäkringsförmedlares förening och Pensionsmyndigheten. Inom tjänsten kan konsumenter och företag kostnadsfritt signera, förlänga, återkalla och få veta hur länge fullmakterna gäller. Tjänsten finansieras av de anslutna aktörerna och är kostnadsfri för konsumenterna.

Bättre överblick och kontroll

E-tjänsten Fullmaktskollen underlättar arbetet för de bolag som tidigare hanterat många fullmakter manuellt. Hanteringen blir nu snabbare och säkrare.

Fullmaktskollen är byggd med den senaste tekniken från Microsoft.

Fullmaktskollen är en gemensam tjänst för försäkringsbranschen – framtagen för att förenkla vardagen för privatpersoner och företag.