Fullmaktskollen

En digital tjänst med effektiv hantering, bättre överblick och kontroll hanterar fullmakter inom liv- och pensionsområdet för både privatpersoner och företag.

Vi är glada över att utvecklingen av underskrivna fullmakter växer i hög takt, säger Marie Hosinsky, vd för Fullmaktskollen i Sverige AB. Fullmaktskollen når en högre och högre täckningsgrad på marknaden. Vi har ett flertal pågående anslutningsprocesser under de närmaste månaderna och ser fram emot att kunna leverera ännu högre nytta till gagn för konsumenter och företag

Marie Hosinsky, VD Fullmaktskollen

Fullmaktskollen

Fullmaktskollen i Sverige AB är ett resultat av den statliga e-delegationens arbete med att skapa ett e-samhälle. Arbetet med fullmaktskollen.se startade redan 2011 med en studie om hur staten skulle kunna skapa en nationell tjänst med syfte att visa medborgarna vilka fullmakter de lämnat till olika myndigheter och företag.

Syftet med Fullmaktskollen var att utveckla en branschgemensam tjänst till nytta för konsumenter och aktörer inom liv- och pensionsförsäkring.

Projektstart med Softronic skedde i april 2015 fram till juni 2016. Sajten Fullmaktskollen.se lanserades 2016 och sedan dess förvaltar och utvecklar Softronic Fullmaktskollen.

Förvaltningsteamet består av olika konsulter baserat på behov och uppdrag. Utvecklare, teknisk lead, test,- och kravroll och förvaltningsledare stöttar Fullmaktskollen i den dagliga driften med bland annat service, support, vidareutveckling, rådgivning, säkerhet och uppgraderingar samt releaser enligt löpande sprintplanering.

Tjänsten är byggd med den senaste tekniken från Microsoft (AZURE för miljöer) och är idag en molntjänst helt och hållet. Jira används för ärendehantering i förvaltningen och det tillsammans med Fullmaktskollen. Det finns också inbyggda integrationer för att hantera massiva notisutskick via mail och sms via systemet.

Under första halvåret 2019 mer än fördubblades antalet fullmakter i Fullmaktskollen och nu har mer än 225 000 fullmakter skrivits under digitalt i tjänsten vilket är ett fantastiskt resultat. Idag är mer än 300 st. aktörer anslutna till tjänsten.

Pressmeddelande:

Fullmaktskollen når 225 000 underskrivna fullmakter
Under första halvåret 2019 mer än fördubblades antalet fullmakter i Fullmaktskollen. Nu har mer än 225 000 fullmakter skrivits under digitalt i tjänsten. Läs hela pressmeddelandet här!

Se Fullmaktskollens informationsfilm nedan:

Monica Lindén