Modernisering av SaaS-lösning för stor finansiell aktör

En stor finansiell aktör stod inför akuta utmaningar då ett likviditetsplaneringssystem som tillhandahålls som SaaS-tjänst till kunderna hade inbyggda komponenter som snart skulle bli End-of-Life.

Modernisering av SaaS-lösning för stor finansiell aktör

En stor finansiell aktör stod inför akuta utmaningar då ett likviditetsplaneringssystem som tillhandahålls som SaaS-tjänst till kunderna hade inbyggda komponenter som snart skulle bli End-of-Life.

Softronic fick i uppdrag att modernisera och livstidsförlänga den affärskritiska lösningen.

Softronic formerade ihop ett konsultteam som analyserat nuläge och möjliga tekniska vägval. Och därefter designat, implementerat, validerat och rullat ut en omfattande modernisering och livstidsförlängning.

Systemet har byggts om med modern teknik och fyller kundens högt ställda krav på ett verksamhetskritiskt modernt system.

Kontakt

Anders Wannfors