Information om Sverige – en livlina för nyanlända

Information om Sverige är ett typexempel på Softronics syn på långsiktighet i kundrelationer, där vi har varit med från start och även vunnit de upphandlingar som gällt förlängning av uppdraget.

Information om Sverige – en livlina för nyanlända

När Integrationsverket lades ned 2007 hamnade en stor del av ansvaret för flyktingmottagandet hos landets länsstyrelser. ​Detta ledde till att webbplatsen Informationsverige.se.skapades som ett viktigt digitalt verktyg. Målet var att underlätta för nyanlända att få korrekt information om bland annat boende, arbete, utbildning, vård samt att samla all denna information på ett och samma ställe.

Softronic fick förtroendet att bygga webbplatsen som lanserades år 2009 på ett tiotal språk. Tillgängligheten säkerställdes genom att nyanlända systematiskt hänvisades till den nya webbplatsen av olika myndigheter och kommuner.​

​Webbplatsen har använts av det stora flertalet nyanlända och webbplatsen fungerar som en livlina, en chans att hitta rätt i det överflöd av information som omger oss alla.​

​2014 fick länsstyrelserna ett särskilt utvecklingsuppdrag av regeringen gällande ​information till nyanlända, vilket ytterligare stärkte positionen för informationsverige.se. År 2018 lanserades en helt ny tillgänglighetsanpassad webbplats – byggd med ny teknik, nya funktioner och med uppdaterat innehåll.​

​Information om Sverige är ett typexempel på Softronics syn på långsiktighet i kundrelationer, där vi har varit med från start och även vunnit de upphandlingar som gällt förlängning av uppdraget.

Monica Lindén