Nationell webbplats för svenskt miljöarbete

Nationell webbplats för svenskt miljöarbete med många involverade aktörer. En inspiration för företag och kommuner att jobba med ett strukturerat miljöarbete.

Nationell webbplats för svenskt miljöarbete

Sverigesmiljömål.se är den första versionen av en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Här presenteras det åtgärdsinriktade miljöarbetet och satsningen på att öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen. På webbplatsen uppmärksammas också det miljöengagemang som finns hos alla som jobbar med miljö och hållbarhet. Här kan man också dela med sig av sitt eget miljöarbete.

Webbplatsen är byggd i EPiServer, med responsiv design. Då många aktörer är involverade och webbplatsen även ska integreras med externa system, har utvecklingen delats upp i etapper. Det är en strategi för att snabbt komma framåt, med tidiga leveranser. Detta tillvägagångssätt stödjer också den agila utvecklingsmetod som är nödvändig då man från start inte har alla förutsättningar och krav på plats.

Den första etappen är levererad som en betaversion med kommuner och företag som prioriterad målgrupp. Vidareutvecklingen kan sedan ske på ett effektivare och säkrare sätt, när grunden för webbplatsen är på plats.

Sverigesmiljömål.se

Sverigesmiljömål.se drivs av Naturvårdsverket i samarbete med de andra miljömålsansvariga myndigheterna; Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning Strålsäkerhetsmyndigheten, samt länsstyrelserna.