Randstad

Randstads verksamhet är beroende av snabba och dynamiska anpassningar på en konkurrensutsatt marknad, vilket kräver ett nära samarbete – ett IT-partnerskap.

Randstad, tidigare Proffice Group, har sedan 2013 arbetat i ett nära partnerskap med Softronic för en effektiv utveckling och förvaltning av Proffices ERP-system. Softronic har under vägen visat stort engagemang och kunnande med förståelse för vår verksamhet och våra behov. För Randstad som bolag är det viktigt att inte bara bli mer effektiva kring befintlig teknisk miljö utan även anpassa oss snabbare till tjänsteutvecklingen på vår dynamiska marknad och där har vi en god partner i Softronic

Mikael Estenthal, CIO för Randstad i Norden.

Randstad

2016 förvärvade Randstad det nordiska bemanningsföretaget Proffice Group. Samma höst bytte Proffice namn till Randstad

Inom bemanningsbranschen är det som många andra branscher avgörande att vara effektiv kring sin tekniska miljö och därigenom skapa förutsättningar för sin tjänsteutveckling och konkurrenskraftighet. 2013 tog Randstad beslutet att anlita Softronic som partner för att stabilisera och förbättra sitt affärskritiska ERP system i Norden.

Som leverantör har vi ett ansvar för…

…att den tekniska miljön både på kort och lång sikt har den stabilitet och den funktionalitet som krävs för att Randstad ska vara fortsatt framgångsrik på en hårt konkurrensutsatt marknad. Vi tillhandahåller kompetens inom både applikationsförvaltning och utveckling av Randstads ERP system.

Vi planerar och leder de aktiviteter som krävs och som dagligen bedrivs enligt agila principer. Den omfattande utvecklings- och förvaltningsplanen kräver en stor variation av kompetenser från oss som leverantör. Vårt team består av erfarna tekniska projektledare, arkitekter, utvecklare, kravare och testare.

Sedan samarbetet inleddes har stabiliteten successivt förbättrats och förbättringen av den tekniska infrastrukturen möjliggjort att ny funktionalitet kan lanseras i en högre takt än tidigare. En långsiktig trygghet har skapats och den tryggheten har gett Randstad möjlighet att fokusera på ny och förbättrad befintlig affär.

Johan Andersson