Atlassian Jira och Confluence

Ärendehanteringssystem​ | Systemlösningar | Verksamhetsutveckling

Behöver ni hjälp med att effektivisera verksamheten? Då är Atlassians applikationer rätt för er! Behoven av att bättre kunna planera, prioritera, genomföra och följa upp aktiviteter ökar. Många verksamheter lider av att inte ha ett användarvänligt system som stöttar dagens processer. Det saknas möjlighet att bygga vidare på systemet vartefter verksamhetens krav förändras, vilket blir en begränsning för många företag att effektivisera och växa. Med hjälp av Atlassians applikationssvit kan vi erbjuda en mängd bra verktyg som hjälper team och företag att arbeta effektivt.

Med vår kunskap om Atlassians produkter hjälper vi våra kunder att effektivisera sin verksamhet och få kontroll över sina ärendeflöden.

Pier Bergsten, Tjänsteägare

Atlassian Jira och Confluence

Behoven av att bättre kunna planera, prioritera, genomföra och följa upp aktiviteter ökar. Många verksamheter lider av att inte ha ett användarvänligt system som stöttar dagens processer. Det saknas möjlighet att bygga vidare på systemet vartefter verksamhetens krav förändras, vilket blir en begränsning för många företag att effektivisera och växa.

Med hjälp av Atlassians applikationssvit kan vi erbjuda en mängd bra verktyg som hjälper team och företag att arbeta effektivt. Vi har djupgående kompetens inom Atlassians applikationer och skräddarsyr vårt erbjudande efter era behov. Vår verktygslåda innehåller allt ifrån serverdrift till applikationssupport.

Vi rekommenderar de applikationer som skulle tjäna ert syfte bäst och ser till att ni får en lösning som frigör mer tid åt er att fokusera på er kärnverksamhet. Allt fler företag upptäcker styrkan i att använda Jira Service Desk för ärendehantering, Jira för projekthantering och Confluence för dokumenthantering. Med hjälp av Softronic kan även ditt företag göra det!

Softronic kan även inom ramen av vårt Managed Service-erbjudande tillhandahålla hosting till applikationerna. Våra datacenter befinner sig i Sverige, all data lagras inom Sveriges gränser och lämnas aldrig ut till tredje part.

Det är det vi kallar Atlassian som tjänst!

Jira Service Management
Ett ITIL-baserat ärendehanteringssystem som möjliggör effektiv hantering av incidenter, service request, problem, change och även andra specifika ärendetyper.

Jira Software
Ett projektverktyg för agila projekt som erbjuder flexibel projektplanering och projektarbete i Scrum eller Kanban.

Confluence
Ett dokumenthanteringssystem som främjar samarbete och delning av information samt nyheter mellan dokumentationens ägare och intressenter.