Managed Service

Drift | Förvaltning | Systemlösningar | Verksamhetsutveckling

Genom en tjänstebaserad IT-leverans kan Softronic erbjuda kunder tillgänglighet samt kontroll, i allt från användardatorer till server- och applikationsdrift. I dagens digitaliserade värld blir fler och fler företag beroende av IT-system som stödjer verksamheten och affären. Affären är beroende av att användaren alltid har tillgång till systemen, oavsett om det är en kund eller en intern användare. Att säkerställa tillgängligheten av systemen tar tid och resurser från kärnverksamheten, som skulle kunna lagts på att vidareutveckla affären.

Genom en tjänstebaserad leverans kan vi stötta våra kunders verksamhet och samtidigt ge kundens IT avdelning möjlighet att fokusera på rätt områden.

Johan Andersson, Affärsområdeschef Innovation Partner

Managed Service

I dagens digitaliserade värld blir fler och fler företag beroende av IT-system som stödjer verksamheten och affären. Affären är beroende av att användaren alltid har tillgång till systemen, oavsett om det är en kund eller en intern användare. Att säkerställa tillgängligheten av systemen tar tid och resurser från kärnverksamheten, som skulle kunna lagts på att vidareutveckla affären.

Softronic säkerställer tillgänglighet genom Managed Service

Genom vårt erbjudande Managed Service, som är en kombination av tjänster, kan vi arbeta proaktivt för att säkerställa att kundens användare har tillgång till sina verksamhetssystem. Tjänsterna innebär att Softronic kan garantera tillgänglighet till hela eller delar av kundens IT-system och inte bara de servrar som systemen rullar på.

Vi arbetar med alla de leverantörer som kunden har kontrakterat för att leverera olika komponenter av sin IT-miljö. Skulle problem uppstå, agerar Softronic som samarbetspartner och koordinerar de insatser som behövs för att åtgärda problemen, oavsett vilken leverantör problemet ligger hos.

Managed Service innebär en tjänstebaserad IT-leverans, i en dialog mellan Softronic och kunden kommer vi tillsammans fram till vilka tjänster som lämpar sig bäst för just kundens verksamhet.

De tjänster som Managed Service innehåller är:

 • IT-driftstjänster
  • Serverdrift
   • Privatecloud
   • Publiccloud
   • Hybridlösningar
  • Nätverksdrift
  • Storage
  • Driftsövervakning
 • Applikationsdriftstjänster
  • Applikationsövervakning
  • Patch och deploy
  • Loggtjänst med trendanalys
 • Servicedesktjänster
  • 24/7/365 servicedesktjänster
  • Självbetjäningsportal
 • Managed Workplace
  • Komplett livcykelhantering av klienter
  • Programpaketering
  • Klientsäkerhet
  • Digitalarbetsplats