Chattbot & Conversational AI

AI | Automatisering

Kundens förväntan på service och tillgänglighet ökar allt mer. För att ni som organisation ska klara av att möta dessa förväntningar krävs medarbetare som arbetar dygnet runt, alla dagar på året och alltid behandlar alla lika. Med en digital medarbetare, en chattbot, kan ni ha någon som alltid är tillgänglig för era kunder.

Chattbot & Conversational AI

Kundens förväntan på service och tillgänglighet ökar allt mer. För att ni som organisation ska klara av att möta dessa förväntningar krävs medarbetare som arbetar dygnet runt, alla dagar på året och alltid behandlar alla lika. Med en digital medarbetare, en chattbot, kan ni ha någon som alltid är tillgänglig för era kunder.

En chattbot ökar inte bara tillgängligheten, den kan också avlasta era medarbetare genom att hantera enkla och repetitiva uppgifter. Alla som arbetar i någon form av supportfunktion vet att en stor del av de frågor som kommer in är av enklare natur, och som inte är särskilt svåra att svara på. Ofta finns redan ett standardsvar som medarbetaren lämnar flera gånger per dag till olika användare. Med en chattbot som första kontaktyta hanteras dessa enklare ärenden automatiskt. På så sätt frigörs arbetstid för medarbetarna att hantera de mer komplicerade ärendena.

Softronic har många års erfarenhet av Conversational AI och ett flertal lyckade införanden och förvaltningar av chattbotar.

Genom åren har vi tagit fram och förfinat en helt egen metod för att tillsammans med kunden på ett effektivt och träffsäkert sätt ta fram den kunskap som slutanvändarna förväntar sig att chattboten ska ha.

Vi ser oss som mer än leverantör av chattbotar, vi ser oss som en Conversational AI-partner där vi stöttar er genom hela resan. Från att ta fram tonalitet och personlighet på er chattbot, till att identifiera kunskapsområden och planera strategier för boten.

En chattbot löser många problem men ibland vill man ändå prata med en människa om sitt ärende. Vi ställer höga krav på både vår egen chattklient och på alla de partners vi samarbetar med kring chattbotar. Det är otroligt viktigt att fånga upp de som behöver ytterligare hjälp med sitt ärende, i de fall det finns någon där via direkt överlämning till en människa annars via någon alternativ kontaktväg.

Vi arbetar mycket med vår egen chattplattform SAM men utgår från era behov för att identifiera den bästa tekniska lösningen för just er situation.

Kontakt

Tommy Paanola
Dan Milestad

Kontakta mig ang. Conversational AI/Chatbot


Dan Milestad