Dataanalys

AI

Behöver du får bättre kunskap om dina kunders beteende för att kunna erbjuda dem bättre lösningar eller ta fram bättre prognoser? Behöver du få bättre insikt i dina låntagares eller kunders kreditrisk?  Eller arbetar du inom andra områden som inte fungerar riktigt optimalt och som behöver förbättras? Då kan dataanalys vara något för dig. 

Dataanalys

Behöver du får bättre kunskap om dina kunders beteende för att kunna erbjuda dem bättre lösningar eller ta fram bättre prognoser? Behöver du få bättre insikt i dina låntagares eller kunders kreditrisk?  Eller arbetar du inom andra områden som inte fungerar riktigt optimalt och som behöver förbättras? Då kan dataanalys vara något för dig. 

Genom att samla in, utvärdera och tolka data för att upptäcka mönster, förstå orsaker och samband är dataanalys användbart i många olika sammanhang för att lösa olika typer av problem och förbättra verksamhetens resultat. 

AI-driven analys, även känd som augmented analytics, har ett brett användningsområde och kan användas för bättre prediktering, ökad noggrannhet, få snabbare insikter, skapa bättre förståelse av till exempel kunders beteenden, riskanalys och riskhantering, optimering av leveranskedjor och mycket annat. 

Softronic erbjuder allt ifrån att identifiera vilken data du behöver till att utveckla skräddarsydda analyslösningar som underlättar och förbättrar för din verksamhet. Vi använder flera olika verktyg och metoder i analysarbetet, bland annat maskininlärning och AI. Med utgångspunkt från vad du vill uppnå nyttjar vi de verktyg och metoder som passar bäst. 

Tommy Paanola