E-hälsa

Förvaltning | Molntjänster | Systemlösningar | Verksamhetsutveckling | Webb

Vi bygger framtidens sjukvård som stödjer både sjukvården och patienter i en sammanhållen vårdkedja – effektivt och med god kvalitet.

Digitaliserade hälso- och vårdprocesser kräver nya innovativa lösningar. Vi skapar lösningar med både individens och framtidens behov i fokus.

Anders Wannfors, kundansvarig

E-hälsa

Ny teknik medför stora möjligheter både för sjukvården och för patienter. Det svåra är att införa, använda och dra nytta av tekniken. Vi kan hjälpa dig med detta.

Vi på Softronic har mångårig erfarenhet  av att delta i både stora nationella e-hälsoprojekt såväl som att hjälpa entreprenörer gå från ide till funktionella tjänster.

Vi följer och arbetar med hälso- och sjukvårdens digitalisering och är medvetna om hur mobilitet och sakernas internet kan stödja och ge mervärde inom hälsa- och sjukvård.

Vi har djup kunskap om nationell arkitektur, infrastruktur och ramverk för E-hälsa, särskilt RIV-TA såväl som hög kompetens inom hälso- och sjukvårdens infrastruktur som t.ex SITHS, HSA, TGP, Sjunet och Nationella tjänsteplattformen.

Genom att samarbeta med oss på Softronic kan vi tillsammans se till att

  • Invånare har tillgång till öppen och säker information om sin vård och hälsa.
  • Stödja och stärka samverkan mellan vårdgivare som gemensamt vårdar en patient.
  • Stödja ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv inom hälsa- och sjukvård.
  • Säkerställa att vård ges  i rätt tid, till rätt patient, på rätt ställe till rätt kostnad, dvs till god kvalitet och hög effektivitet.
Anders Wannfors