Smidig mobilapp för 1177 Vårdguiden

App som förenklar användningen av 1177.se och e-tjänsterna i mobilen.

Avgörande för att lyckas med detta tidspressade projekt har varit att alla parter har haft en lösningsinriktad, pragmatisk och öppen inställning, vilket även ledde till att arbetet både blev roligt och lärorikt.

Åsa Liljegren, projektledare, Inera AB.

Smidig mobilapp för 1177 Vårdguiden

För att förenkla för Sveriges alla invånare att nå 1177 Vårdguidens olika tjänster, har Softronic fått i uppdrag att bygga en app som nu finns att ladda ner i en första version i App Store och Google Play.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Inera AB, som äger 1177 Vårdguiden, och Region Stockholm. Strategin är att till en början lansera en enkel och mindre komplicerad app, som ändå ger ett värde genom förbättrad användbarhet. Softronic utvecklade appen utifrån en design som var testad och anpassad för att vara tillgänglig för alla, inklusive personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Nu kommer appen att utvärderas och därefter vidareutvecklas, med prioritering utifrån de behov och den funktionalitet som tillför mest för användarna.

Appen är en del av Ineras arbete med Första linjens digitala vård, som fokuserar på hur digitala lösningar kan bidra till att möta behovet att ta emot och vägleda patienten i vårdsystemet. Syftet med arbetet är att öka tillgängligheten till rätt information och rätt vård, erbjuda flera kanaler och ge invånare ökad möjlighet till självservice.

Läs gärna även om vårt arbete med 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Anders Wannfors