Vi har i och med e-handelslösningen ökat vår totala försäljning på hela bolaget, vi är mycket nöjda.

Peter Gustafsson, VD Kungsängen

E-handel

Höga förvaltningskostnader är en mardröm för e-handlare. För att kostnaderna inte ska växa med intäkterna behövs kostnadseffektiva system i kulisserna – automatiserade lösningar som ökar försäljningen och samtidigt sköter sig själva.

Softronic bygger moderna e-handelslösningar med hjälp av väl beprövade plattformar och arbetsmetoder. Det gör att du som kund kan behålla fokus på din kärnverksamhet. Vi låter din e-handelslösning vila på en av våra strategiska standardplattformar. Det gör att din verksamhet direkt får tillgång till värdeskapande funktionalitet. I största möjliga mån utgår vi från plattformens standardfunktionalitet, men vi erbjuder även skräddarsydda anpassningar. Våra produktspecialister är experter på hur varje e-handelsplattform kan optimeras och har stor vana av att integrera dem med andra vitala system, till exempel ett affärssystem, PIM-system eller CMS.

Genom att ta fram automatiserade helhetslösningar arbetar vi för att sänka dina löpande förvaltningskostnader och skapa goda förutsättningar ökad försäljning och tillväxt. Med tjänster inom strategi, målsättning, design, implementation, förvaltning och vidareutveckling arbetar vi för en enkel och lönsam e-handelsresa.