Vi har i och med e-handelslösningen ökat vår totala försäljning på hela bolaget, vi är mycket nöjda.

Peter Gustavsson, VD Kungsängen

Kungsängen e-handel

Kungsängen valde att under hösten 2014 ersätta sin gamla webbplats (där man inte kunde genomföra köp) med en helt ny en e-handelslösning baserad på plattformen Magento Community.

Det som var viktigt för Kungsängen var att kunderna faktiskt skulle kunna genomföra sitt köp på nätet och inte bara kunna titta på produkterna. Men förutom det så skulle den nya e-handelslösningen också vara ett bra komplement till kundernas köpresa, så att e-handeln exempelvis kunde stötta inför eller efter ett butiksbesök. Det ställdes stora krav på att e-handelslösningen skulle hjälpa kunden att hitta, anpassa och köpa rätt säng på ett snabbt och enkelt sätt.

En e-handel som stöttar Kungsängen i deras multikanalstrategi

Softronic fick uppdraget att ta fram Kungsängens nya e-handelslösning då Kungsängen tyckte Softronic hade en lösning som väl passade deras behov samt att Softronic hade erfarenhet av flera liknande lösningar. I projektet utgick Softronic från den standardlista som Softronic har tagit fram för vad en e-handelslösning ska innehålla baserad på erfarenheter av liknande projekt. Detta gjorde att förstudiefasen kunde genomföras snabbt och smidigt och att hela projektet levererades på några månader.

Plattformen är Magento Community som är en strategisk e-handelsplattform för Softronic. Vidare har Softronic även hjälpt till med att implementera Google Analytics och hjälpt Kungsängen med analyser av data från Google Analytics och hur de ska använda det på bästa sätt. Spårningsverktyget Hotjar har också använts och Softronic har visat Kungsängen hur användbart ett sådant verktyg kan vara för att spåra och göra analyser utifrån besökarnas beteende.

Softronic ansvarar sedan lanseringen av e-handelslösningen för förvaltning och vidareutveckling av lösningen samt fungerar som rådgivare för Kungsängen i e-handelsfrågor.