En e-handel som stöttar Kungsängen i deras multikanalstrategi

En e-handelslösning som hjälpte Kungsängen ta nästa steg i en multikanalstrategi där kunderna i allt mer utsträckning finns i en digitaliserad värld.

Vi har i och med e-handelslösningen ökat vår totala försäljning på hela bolaget, vi är mycket nöjda.

Peter Gustavsson, VD Kungsängen

Kungsängen e-handel

Softronic fick uppdraget att ta fram Kungsängens nya e-handelslösning då Softronics erbjudande samt erfarenhet av liknande lösningar passade väl med Kungsängens behov.

E-handelslösningen, tillsammans med nya butikskassor, innebär att Kungsängen kan bygga strategier för multikanal marknadsföring och unika erbjudanden.

E-handeln har även integrationer mot affärssystem, epostutskick, betalningssystem samt marknadsföringskanaler. Softronic har implementerat och vidareutvecklat funktioner och integrationsmoduler för att hantera kommunikationen och synkronisera data mellan alla dessa delar. För att uppnå detta har tekniker som React, PWA och REST API:er använts.

Plattformen Magento Community är en strategisk e-handelsplattform för Softronic som har ett dedikerat e-handelsteam som är specialister på både plattformen och e-handel. Softronic har även hjälpt till med att implementera och göra analyser av data från Google Analytics samt konsultera i hur informationen kan användas på bästa sätt. Spårningsverktyg som Hotjar har också använts och Softronic har visat Kungsängen hur användbart ett sådant verktyg kan vara för att spåra och göra analyser utifrån besökarnas beteende.

Softronic ansvarar sedan lanseringen av e-handelslösningen för förvaltning och vidareutveckling samt fungerar som rådgivare för Kungsängen i e-handelsfrågor.

Patrik von Rosen