Microsoft Dynamics 365 CRM

Affärssystem | CRM | Microsoft | Molntjänster | Systemlösningar

Ökad tillväxt förutsätter goda kundrelationer. Strategin CRM automatiserar de interna arbetsflödena och säkerställer kommunikationen med era kunder.

Softronic antog en mycket krävande utmaning i att byta vårt väl inarbetade och egenutvecklade verksamhetssystem mot ett helt nytt. Med Softronics erfarenhet och kompetens, och med ett stort engagemang från hela vår organisation, lyckades vi komma i mål.

Christian Rockberger, VD för Stockholm Parkering

Microsoft Dynamics 365 CRM

Prioriterar medarbetarna ner arbetet kring er kundhantering? Om din organisation inte har en samlad kundbild, har ni troligtvis outnyttjad potential i förlorade intäkter.

Med Microsoft Dynamics 365 plattform skapar ni er en helhetsbild av er organisation med appar inom CRM och ERP. Koppla ihop hela företaget på samma plattform och dela data över alla affärsområden för er verksamhet. Som en Microsoft produkt är Dynamics väl integrerad med övriga Microsoft-plattformen och tack vare datatstrukturen integrerar ni med enkelhet era övriga applikationer.
Ta mer informerade beslut baserat på insikter från realtidsdata och artificiell intelligens för att få bättre resultat.

Några områden Dynamics 365 CRM kan hjälpa er verksamhet med:

Softronic har 35 erfarna konsulter som levererar Dynamics 365 CRM för er verksamhet och önskemål. Längst vägen agerar Softronic som rådgivare för att ge er de bästa förutsättningarna för att komma i mål.

Se längre ned där du kan läsa mer om respektive produkt. 

Kontakta mig ang. CRM

Jag vill veta mer om era erbjudanden inom CRM.

 

 

Microsoft Dynamics 365 CRM