Modern outsourcing

Drift | Förvaltning | Systemlösningar

Applikationer som tjänst? Vi erbjuder allt ifrån utveckling till drift och skapar förutsättningar för högre effektivitet, flexibilitet och tillgänglighet.

Många företag delar idag upp utveckling, förvaltning och drift av komplexa företagskritiska applikationer och hanterar dem i separata organisatoriska rör vare sig man outsourcar eller inte. Även om det sett ut så historiskt så kunde inget vara mer ogynnsamt i dagens värld.

Anders Eriksson, grundare Softronic

Modern outsourcing

Applikationer som tjänst? Vi erbjuder allt ifrån utveckling till drift och skapar förutsättningar för högre effektivitet, flexibilitet och tillgänglighet.

De flesta företag har idag IT-lösningar som måste fungera varje dag för att företaget ska kunna driva sin verksamhet. Slutar systemen fungera så slutar företaget fungera. Det har därför blivit viktigt med moderna metoder som DevOps och Continuous Delivery när man outsourcar sin IT. Softronic tillämpar detta idag för flera kunder.

Ny outsourcingmodell

Den framtida modellen är att applikationer levereras som en komplett tjänst där utveckling och drift i sin helhet hanteras av den leverantör man köper tjänsten av. Det skapar tydligt ansvar och uppföljningsbarhet.

Det går att tillämpa denna kompletta leverans på företagets samtliga applikationer. Men då måste man betrakta dessa som tjänster där man kan outsourca det kompletta ansvaret inklusive utveckling, drift och förvaltning för att kunna uppnå tydligt ansvar och verkliga effekter av garanterat hög tillgänglighet. Man kan då också dramatiskt öka ändringsfrekvensen i applikationerna i avsikt att stödja affärsutveckling och en ständigt föränderlig verksamhet.

Ständig leverans med driftsorienterad utveckling

DevOps är ett begrepp där man från början har ett holistiskt synsätt på utveckling av applikationer.

Det måste finnas en insikt hos utvecklare att alla applikationer ständigt måste fungera utan avbrott hela dygnet, årets alla dagar.

Continuous Delivery är ett begrepp där automatisering av snabba och säkra leveranser i drift står i fokus. Det bygger på målsättningen att kunder/användare ständigt ska kunna få nya funktioner införda utan några som helst brister i tillgänglighet eller funktion.

Detta kräver en organisation där utvecklare och driftsansvariga arbetar tillsammans varje dag. Det sker inga egentliga överlämningar mellan utveckling och drift utan allt sker samtidigt och automatiserat. Det innebär också per definition att outsourcingmodeller och avtal måste hantera detta i grunden för att det ska kunna fungera effektivt.

Johan Andersson

Kontakta gärna mig för mer information!

Fyll i dina uppgifter så återkommer vi så snart vi kan!

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
Filip Alberts