Scanning

Det är en viktig demokratiskt rättighet för medborgare att kunna kommunicera med sina myndigheter. Men det är inte alla som använder e-tjänster och det tar tid att förändra invånarnas beteende.

Softronics scanningtjänst digitaliserar det manuella ärendeflödet och håller samma höga kvalitet som de moderna e-tjänsterna.

Digitaliserar det manuella ärendeflödet

Modern outsourcing är både klimatsmart och samhällsekonomisk. Scanningtjänsten bidrar dessutom till minskad klimatpåverkan.

Verksamheten bedrivs från Arjeplog och Kalix vilket skapar många instegsarbetstillfällen på en annars utmanande lokal arbetsmarknad. Resultatet för våra kunder blir att motiverade och duktiga medarbetare är extra noga med att vi håller en hög och jämn kvalitet.