Scanning

Automatisering | Verksamhetsutveckling

Från manuell hantering till ett helt integrerat, digitaliserat ärendeflöde som frigör resurser för myndigheter att fokusera på sina verksamhetsmål.

Genom att vi nyttjar Softronics Scanningstjänster kan vi frigöra stora delar av våra resurser till att fokusera på vår kärnverksamhet och samtidigt bli mer kostnadseffektiva.

Harald Petersson, Kassaföreståndare Unionens a-kasssa

Scanning

Det är en viktig demokratiskt rättighet för medborgare att kunna kommunicera med sina myndigheter. Men det är inte alla som använder e-tjänster och det tar tid att förändra invånarnas beteende.

Softronics scanningtjänst digitaliserar det manuella ärendeflödet och håller samma höga kvalitet som de moderna e-tjänsterna.

Modern outsourcing är både klimatsmart och samhällsekonomisk. Scanningtjänsten bidrar dessutom till minskad klimatpåverkan.

Verksamheten bedrivs från Arjeplog vilket skapar många instegsarbetstillfällen på en annars utmanande lokal arbetsmarknad. Resultatet för våra kunder blir att motiverade och duktiga medarbetare är extra noga med att vi håller en hög och jämn kvalitet.

En allt större del av dagens marknad består av avancerad datafångst från olika källor. Många av våra kunder har behov av att successivt kunna optimera sina kundprocesser över multipla kanaler. Allt från e-post, fotograferade intyg och blanketter eller ren datakonvertering.

Vi är ledande inom området med lång och bred erfarenhet.

Kontakt

Emil Bengtsson
Telefon: 070-881 30 92
E-post: emil.bengtsson@softronic.se