Softronic Charity

Insamlings- och CRM-systemet Softronic Charity

Softronic Charity är en kraftfull helhetslösning för exempelvis insamlings- och välgörenhetsorganisationer som behöver hantera gåvor, kampanjer och relationer med givare. Genom att Softronic Charity ger en god överblick över verksamheten och en smidig administration, kan kunden fokusera mer på huvuduppgiften – locka nya givare och att utveckla relationen med befintliga givare.

CRM-system som är skräddarsytt för insamlingsbranschen

Softronic Charity föddes ur insamlingsorganisationernas behov att utveckla relationen till givarna och ha ett användarvänligt system för den tidskrävande administrationen. Systemet är en helhetslösning som ger insamlingsorganisationer stora möjligheter att arbeta med givare samt att öka antalet gåvor och höja snittgåvorna.

Det användarvänliga systemet är skräddarsytt för att stödja insamlingsorganisationer i deras arbete. I Softronic Charity kan kunden enkelt och säkert hantera olika givare, gåvor, sköta effektiva urval samt lägga upp automatisera och följa upp olika kampanjer. Automatiskt hämtar systemet den information som kunden behöver för att kunna utveckla relationen med givaren på rätt sätt.

Bättre resultat med full kontroll på givarrelationen

Med Softronic Charity får kunden full kontroll på hela insamlingsverksamheten och en bättre förståelse för målgrupperna. På så sätt kan kommunikationen anpassas och kampanjresultaten optimeras. Med hjälp av systemets urvalsmodeller blir det enkelt och snabbt att välja rätt målgrupp. Rätt kontaktuppgifter till målgruppernas personer hämtas direkt från våra databaser.

Alla händelsestyrda aktiviteter kan läggas in och hanteras av Softronic Charity – exempelvis tackbrev, gåvobrev, rapporter för hederspersoner och välkomstbrev för autogiro. Resultaten kan sedan analyseras med systemets analysverktyg. Även budgeten och bokföringen för kampanjerna kan hanteras direkt i Softronic Charity.