Medlemssystem

Ärendehanteringssystem​ | CRM | Systemlösningar

Konkurrensen ökar och organisationer behöver göra sitt yttersta för att rekrytera, behålla och engagera medlemmar. Hur skapar ni en attraktiv medlemsupplevelse?

Medlemssystem / MRM

Förändringarna på marknaden gör att organisationer måste bli bättre att möta medlemmarna på deras villkor: att kommunicera relevant service och tjänster i kanaler som passar just dem. Ett modernt medlemssystem behöver stötta dessa krav och samtidigt vara i fas med den digitala utvecklingen i omvärlden.

Idag är det inte längre självklart att höra till en medlemsorganisation. Det blir därför allt viktigare att övertyga potentiella och befintliga medlemmar om värdet med medlemskapet.

MRM skapar värde för medlemsorganisationer

I nära samarbete med våra kunder har Softronic byggt upp en djup verksamhetsförståelse och skapat en effektiv produkt för medlemshantering – MRM (Member Relationship Management). En av de främsta styrkorna med MRM är att produkten har utvecklats och optimerats över tid med hjälp av en stor skara användare. Det säkerställer hög effektivitet i de mest centrala processerna, till exempel avgifts- och ärendehanteringen, och ger en stabil grund för fortsatt tillväxt utan att medföra höga kostnader för underhåll, uppgraderingar och utveckling.

Softronics MRM är baserat på Microsoft Dynamics CRM som idag är den vanligaste standardplattformen för fackförbund, medlems- och intresseorganisationer.