Hur köper jag Kommun-Kim?

Kommun-Kim är en digital medarbetare en s.k. AI-chatbot som servar sina medborgare dygnets alla timmar.

Kommun-Kim är en digital medarbetare en s.k. AI-chatbot som servar sina medborgare dygnets alla timmar.  Idag används Kommun-Kim av 16 kommuner i Sverige och av 70 kommuner i Norge.

Kommun-Kim erbjuder:

  • 24/7 – service dygnet runt
  • 30 % – minskning av frågor via telefon
  • 1700 – förladdade frågor och svar inom de vanligaste kommunala verksamhetsområdena (Skola och utbildning, Omsorg och stöd, Fastighet, Näringsliv, Kultur och fritid, Miljö, Kommuninformation, ”social talk” och ”hantering av okunskap”).
  • 10 dagar – från projektstart till direkt medborgar-/verksamhetsnytta.

Ge era medborgare utökad service samtidigt som ni frigör tid till att utveckla er egen verksamhet! Anställ Kommun-Kim idag!

Priset för Kommun-Kim baserar sig på två delar:

1) En projektkostnad som utgör kostnaden för att implementera er kommuns Kommun-Kim.
2) Fast månadskostnad för tjänsten i produktion

Bägge delarnas pris baseras på antalet medborgare i kommunen.

Hur gör jag?

Ta kontakt med Dan Milestad för att få mer information kring vad som gäller för just din kommun.
Vi garanterar en lösning som frigör tid för kundservice samtidigt som medborgarna får större tillgänglighet.

Dan Milestad

Du kan även kontakta Dan för frågor kring våra andra leveranser inom Conversational AI.