Höstens traineeprogram Gate1 startar imorgon

Karriär | Publiceringsdatum: 29 sep 2020

Gate1 är Softronics traineeprogram och imorgon startar en ny omgång. Det är 12 nyexaminerade medarbetare som ska genomgå programmet under hösten. Projektledare för programmet är Johan Gedda som själv gick programmet under 2016.  Johan arbetar i övrigt som projektledare och säljstöd till Softronics tjänst CM1 som motverkar penningtvätt.

Johan GeddaHur många år har du varit engagerad i traineeprogrammet?
Jag har varit med som projektledare under de två senaste omgångarna av programmet.

Vad tycker du är det roligaste med att få vara delaktig i traineeprogrammet?
Att få se alla deltagare med olika bakgrund och roller gemensamt ta fram lösningar baserat på tidigare erfarenheter och inspel från deras nuvarande projekt.

På vilket sätt har du behövt anpassa programmet med tanke på Covid-19?
Vi har hela tiden utvärderat situationen och vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Detta innebär att vi kommer genomföra delar av programmet digitalt. Dock tycker vi det är extra viktigt när man är nyexaminerad att faktiskt få möjlighet att komma in till sin nya arbetsplats och träffa andra i liknande situation som sig själv. Introduktionsdagarna kommer därför ske på plats, men vi bokar upp ett extra stort konferensrum, vi har även tydliga skyltar om avstånd osv på kontoret.

Vad kan du ge för råd till de som ska gå Gate1 under hösten 2020?
Att passa på att jobba med delar utanför sin vanliga roll i sina projekt.

Hur tycker du själv att du har kunnat använda de kunskaper du fick på Gate 1 i ditt arbete?
Jag fick en ökad förståelse för andra delar av projekt och förvaltning än de jag arbetar med direkt, men även en hel del verktyg och projektmallar som jag fortfarande använder.

Under 2021 startar en ny omgång. Skicka gärna in en intresseanmälan!