Hur demokratisk är den digitala revolutionen?

Nyheter | Publiceringsdatum: 21 jun 2022

Den digitala tekniken hjälper oss både att leva våra liv som vi vill och att jobba som det passar oss själva bäst. Den har kommit att genomsyra hela vårt samhälle på ett sätt som få hade kunnat föreställa sig för bara några år sedan. Men hur har tekniken och de digitala plattformarna egentligen påverkat vår sköra demokrati? Genom sin spindeln-i-nätet-position, mellan samhälle och näringsliv, har Softronics Anna Thörnlund ett unikt perspektiv att bidra med.

Anna Thörnlund

Sanningsbegreppet och de sociala plattformarna

– Om man hade bedömt många av dagens sociala medieplattformar på samma sätt som när man CE-märker elektroniska apparater så skulle de nog inte hålla för granskningen, säger Anna Thörnlund. Skulle man ta fram någon slags generell måttstock för såväl teknisk som innehållsmässig kvalitet, så skulle det nog bli underkänt.

Som affärsområdeschef på Softronic är Anna Thörnlund en av dem som borde veta. I sitt arbete har hon ansvar för en mängd leveranser inom både den privata och offentliga sektorn som alla måste passera ett mycket strikt kvalitetsmässigt nålsöga. Utöver de tekniska aspekterna, så är det den okontrollerade spridningen av information och åsikter från miljoner källor som ställer oss inför stora utmaningar.
– Det finns ett annat ansvar när det gäller de sociala plattformarna som har börjat komma fram i det offentliga samtalet de senaste åren, fortsätter Anna. Det ansvaret handlar om hur man ska ställa sig till att förmedla desinformation, så kallad fake news.

Även om någon annan är den direkta avsändaren för osanningen, så är det plattformen som ger den räckvidd, vilket kanske innebär att man borde ta ett större ansvar för innehållet man förmedlar.
– Lösningen kanske är någon slags ansvarigt utgivarskap av det slag vi har i “traditionella medier”, fortsätter Anna. För medier som producerar sitt eget innehåll, som tidningar eller linjär-TV, finns det regelverk kring hur man får agera och vilket ansvar man har för vad som förmedlas. Motsvarande måste vi lösa även för de sociala plattformarna, där sanningsbegreppet har blivit omstritt så till den grad att det blir urvattnat.
– Det fanns människor förr också som inte trodde på fakta, men de nya plattformarna har givit dom ett sätt att sprida sina myter och att nå varandra, tillägger Anna. I slutänden är det här en demokratifråga som tekniken och juridiken måste hjälpas åt att lösa.

Frihet och kryptovalutor

Ett annat område där teknik, lagstiftning och demokratifrågor möts i debatten är de ständigt aktuella kryptovalutorna. Den senaste tiden har diskussionen mest handlat om hur enormt snabbt de har tappat i värde, till följd av deras oerhörda volatilitet. Men det finns fler sidor av saken som är intressanta att beakta:
– När det gäller kryptovalutor så handlar även här kärnfrågan om demokrati vad tekniken möjliggör, säger Anna Thörnlund. Det kan låta konstigt för oss i det rika västerlandet, men det finns en mycket stor del av mänskligheten idag som inte äger ett betalkort, och de flesta av dem finns i tredje världen. Där utgör kryptovalutor eller e-valutor en tydlig väg framåt mot ett bättre fungerande betalsystem, och en starkare position på världsmarknaden.
– Dessutom finns det en tydlig integritetsfråga att beakta här, fortsätter Anna. Det faktum att kontanter nästan har avskaffats, har gjort det enklare än någonsin för totalitära stater att kontrollera sina medborgare, genom alla de transaktionsdata som blir tillgänglig. Då kan kryptovalutor göra oss fria från möjlig övervakning och fylla samma funktion som kontanter hitintills har fyllt. Vår egna data är trots allt en tillgång av stort värde, som många av oss bara har börjat förstå vikten av.

Vägen framåt är digital

Anna Thörnlund och hennes kollegor på Softronic är helt på det klara med att den digitala teknikens utmaningar måste lösas med hjälp av digital teknik. Det går helt enkelt inte att stoppa tillbaka just den här anden i flaskan:
– Just nu händer till exempel oerhört mycket inom AI och automatisering som jag är övertygad om kommer att vara samhället till gagn. Och man hittar hela tiden nya sätt att dra nytta av alla de data vårt digitala samhälle genererar, för att lösa utmaningar som penningtvätt, klimatkrisen och mycket annat. Vi måste våga använda oss av kraften i de befintliga plattformarna för att ge innovationerna kraft att ta nästa steg, avslutar Anna Thörnlund.

Vill du veta mer om Softronic – kontakta mig!