Nyheter i Business Central version 18

Blogg | Publiceringsdatum: 29 mar 2021

I april släpper Microsoft ”Release Wave 1 2021” för Business Central och produkten uppgraderas då från version 17 till 18. Varje ny version bjuder på ny funktionalitet och bättre prestanda och gör att du som är Business Central-användare får ett bättre system utan att det kostar något extra. Även de tillhörande apparna uppgraderas till ny version i samband med detta. Här har Gea Alsterberg, konsultchef ERP, valt att lyfta fram några av nyheterna som släpps i april, som hon tror kan vara av intresse för många av våra kunder.

Förbättringar i Business Central

Dimensioner
Det är lätt hänt att något råkar registreras med fel dimensionsinställning och fram tills nu har det varit ganska omständligt att korrigera detta och det har ofta inneburit at man fått kreditera och registrera om med det korrekta värdet. Nu kommer man att via sidan Redovisningstransaktioner nå åtgärden Korrigera dimensioner och därigenom ha möjlighet att rätta till felaktiga dimensioner för bokförda poster genom att helt enkelt redigera dimensionsvärdet, lägga till nya dimensioner eller ta bort dem. Om du är administratör har du också möjlighet att låsa dimensioner för korrigeringar, förhindra att ändringar görs i stängda bokföringsperioder och du har också tillgång till logg över vilka ändringar som gjorts och av vem.
Förutom möjligheten att korrigera felaktiga dimensioner kommer också helt ny funktionalitet för att hantera dimensioner i form av möjlighet att sätta upp regler för vilka dimensioner som ska användas till vad, till exempel att vissa dimensioner bara ska gälla för artiklar. Det är alltså inte längre allt eller inget som gäller för standarddimensionerna.

Import och avstämning mot bankutdrag
Det är vanligt att företag vill stämma av att redovisningen i Business Central stämmer mot bankkontoutdrag och i den nya versionen har detta förenklats avsevärt genom att det nu finns möjlighet att importera den .csv eller .txt-fil som man fått från banken och använda guiden i Business Central för att mappa transaktionerna från filen mot de kolumner som man vill stämma av mot. Att ni får olika format från olika banker är alltså inte längre ett problem.

Justera lager
Genom att använda lagerdokument har det skapats en ny möjlighet att justera ditt lager. I korthet går det ut på att man använder dokumenten Lagerinleverans och Lagerutleverans för att justera lagret. Med lagerinleverans kan man lägga till ingående saldon och Lagerutleverans kan användas för att skriva av varor som saknas eller konstaterats saknade, exempelvis efter inventering.

Förbättrad artikelspårning
Många verksamheter har krav på spårbarhet för artiklar eller behov av att övervaka produkter utifrån garantiperioder eller utgångsdatum. Med Business Centrals funktioner för att hantera serie- och partinummer kan man snabbt fastställa var och när artiklar inlevererats och var de förvaras för stunden. Den förbättrade artikelspårningsfunktionaliteten och nyheten Tillgänglighet per parti skapar bättre förutsättningar för övervakning av lager och att följa en artikels transaktionsflöde.

Kontaktkortet
Både sidan Kontaktlista och själva Kontaktortet har fått flera förbättringar, delvis knutna till Business Centrals koppling till Outlook och Teams. Tack vare snabbfliken Interaktionslogg på Kontaktkortet har man enkel tillgång till historiken över relationen och de kontakter som förekommit mellan ditt företag och den aktuella personen eller organisationen. Detta erbjuder bra sälj- och marknadsstöd för de Business Central-användare som inte har ett separat CRM-system som exempelvis Microsoft Sales.

Förbättringar inom Microsoft 365-plattformen

Direktkoppling mot Teams
Sedan januari har det funnit en integration mellan Business Central och Teams och den rullas nu ut på bredare front. Tack vare denna kan du klipp-och-klistra en länk från Business Central in i en Teams-chatt och då dela allt det aktuella innehållet med dina kollegor den vägen. Ni kan redigera fält och göra ändringar direkt i fönstret i Teams, utan att behöva byta till Business Centrals vy. Det är också möjligt att slå fram Business Central-kontakter från Microsoft Teams-sökrutan och man kan också göra utskrifter från Teams-appen, till exempel från sin telefon eller läsplatta.

microsoft teams konversation

 

Koppla data mellan Word och Business Central
När du vill skicka ett dokument till många mottagare, till exempel till era kunder och kontakter som en del av en säljkampanj, kan du använda Words kopplingsfunktion för att anpassa innehållet i varje dokument genom att hämta data om mottagarna från Business Central.

Universal Print
Microsoft är mycket stolta över sin nya molnutskriftsfunktion ”Universal Print”. Det är en Microsoft 365-tjänst som är en enkel utskriftshantering och möjliggör för Business Central-användare att skicka dokument och rapporter till valfri skrivare som finns upplagd i er Universal Print-uppsättning. I praktiken ersätter detta en skrivarserver då man istället kan hanteras sina fysiska skrivare via denna molntjänst. Observera att Microsoft har en separat licens för Universal Print och att den inte är inkluderad i Business Central.

Anslut Power BI via API
Givetvis kommer det också förbättringar inom Power Platform och kopplingen mellan Business Central och Power BI är en av dessa. Istället för att vara avgränsat till webbtjänster kan man nu använda de moderna Business Central API:erna för att skapa Power BI-rapporter och dashboards. Sammanfattningsvis innebär det bättre och snabbare koppling för att arbeta med dataanalys i Power BI. (Denna funktion kommer enligt info från Microsoft vara tillgänglig först i maj, alltså kort efter april-släppet.)

 

Kontakt

Vill du veta mer om Business Central eller kanske funderar på att uppgradera från en befintlig NAV-installation? Kontakta Henry Skog, +46 709134228, så berättar han mer om vilka möjligheter som finns.