Vad är UX-design och varför är det viktigt?

Blogg | Publiceringsdatum: 5 dec 2019

Frågar du personer inom IT-branschen vad UX är kommer du troligtvis få en stor variation av svar. UX-design är ett begrepp som många hört talas om, men kanske inte riktigt förstått vad det innebär och varför det är viktigt. Här ska vi försöka tydliggöra begreppet.

UX står för User Experience eller användarupplevelse som det kallas på svenska. Med UX-design syftar man alltså på arbetet med att förbättra hela användarupplevelsen av en produkt eller tjänst, inte enbart den visuella designen. UX-design handlar egentligen i grund och botten om att designa lösningar som användarna tycker om att använda, men som även motsvarar deras behov. En UX-designer matchar dessa behov med företagets affärsmål och resurser.

Vad gör en UX-designer?
Vad är det då en UX-designer gör för att åstadkomma en positiv användarupplevelse? UX-arbetet består av väldigt många olika aspekter och det varierar därmed mycket från dag till dag.

En UX-designprocess innehåller ofta följande delar:

  • Strategiskt arbete – Förstå problemet och definiera nytta samt affärsmål.
  • Researcharbete – Undersöka vilka användarna är och vad de har för behov genom workshops, intervjuer, enkäter och analys av användardata.
  • Krav och analys – Skapa personas, user stories och informationsarkitektur baserat på resultaten från researcharbetet.
  • Design – Definiera hur produkten ska se ut och fungera i praktiken. Skapa trådskisser, interaktiva prototyper och stilmallar.
  • Kvalitetssäkring – Säkerställa att produkten gör det den ska med hjälp av användartester, enkäter och intervjuer.
  • Iteration – En designprocess är iterativ och oftast behöver man upprepa stegen i processen för att nå bästa resultat.

Genom att utgå från användarbehoven i designarbetet kan vi säkerställa att upplevelsen motsvarar användarnas behov och förväntningar. En positiv användarupplevelse och tillfredsställda behov skapar nöjda och lojala användare, vilket i sin tur driver exempelvis försäljningen eller skapar annan nytta. Om en produkt eller tjänst däremot är svår att använda eller inte uppföljer användarbehoven, kommer den snabbt tappa användare.

Idag räcker det inte endast att en produkt fungerar, utan en bra användarupplevelse är minst lika viktig för att få användarna att stanna kvar. Det finns en hård konkurrens om kundernas uppmärksamhet inom IT och en produkt där användarupplevelsen är sämre kommer därmed oftast halka efter. Därför är det värt att lägga ner tid på UX-arbetet för att få en mer genomtänkt slutprodukt så att användarna blir nöjda och stannar kvar.

Kontakt

Är du intresserad av att veta mer kontakta gärna vårt erfarna UX-team.

Läs även om vårt erbjudande kring att göra en Behovskartläggning!
UX Planering med posters lappar