Produkt

Bildanalys med Artificiell Intelligens

Med hjälp av Computer Vision kan du extrahera textinformation ur olika typer av dokument eller media som till exempel streamad video eller bild.​ Ta fram information om t.ex. en bilds ursprung eller innehåll, och automatisera jobb som är både repetitiva och tidskrävande. Vi kallar det ”AI – Out of the box”.

Flera användningsområden 

Med hjälp av Computer Vision kan bland annat hjälpa till att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium, genom analys av röntgenbilder. Eller så kan läckage i rörledningar i en fabrik upptäckas genom kontinuerlig analys av videoströmmar. Alternativt vid handskrivna dokument som behövs digitaliseras till maskintext.

Ny tillgänglighet och enkel integration 

För bara ett par år sedan var Computer Vision ett mycket komplext område som krävde både mycket expertis och datorkraft utav dyra beräkningscluster.​ Tack vare Cognitive Services från Azure får kunder nu tillgång till tjänsten med ett API-anrop, vilket kräver en bråkdel utav kostnaden och ingen träningstid.

Lämpliga förutsättningar 

  • Organisationer med manuella processer för handläggning av t.ex. kundärenden kan långa handläggningstider bli ett problem.​
  • Med Computer Vision kan du automatisera det repetitiva arbetet med att mata in datat i systemet. Med hjälp utav exempelvis AI och RPA. 

Vi hjälper er 

CustomVision kan snabba upp handläggningstider och minska tråkigt monotont arbete så att handläggarna kan få mer kvalificerade arbetsuppgifer. Vi hjälper er med införandet.

  • Göra analys av dagsläget och ta fram en handlingsplan
  • Planera, förbereda och genomföra workshops
  • Designa och utveckla
  • Testning och utrullning

Kontakt