Produkt

Managerat klientskydd med SASE

I dagens flexibla arbetsmiljö är inte bara kontoret längre arbetsplatsen – det moderna sättet att konsumera IT-tjänster innebär numera att arbetsplatsen kan vara var som helst. Denna form av flexibilitet medför nya säkerhetsutmaningar som IT-avdelningar måste tackla, särskilt inom områden där säkerhet och visibilitet tidigare har präglats av utmaningar.

Med Softronics klientskydd ser vi till att öka visibiliteten för IT-avdelningar, samtidigt som användarens internettrafik skyddas, oavsett om de arbetar hemifrån, från ett kafé eller från flygplatsen.

Säkerhet

  • IPS – Övervakar aktivt internettrafiken för att upptäcka och förhindra hot samt intrångsförsök
  • DNS-skydd – Skyddar mot skadliga och nyuppsatta domäner
  • Webbfiltrering – Med webbfiltrering begränsas tillgång till webbplatser baserat på innehåll. Vissa sidor kan orsaka problem på grund av efterlevnadsregler eller bandbreddsanvändning

Flexibilitet

  • Tillval – Utöver standardpaketet erbjuder vi tillval som CASB, DLP och fil-analys för att ytterligare säkra upp internettrafiken
  • Storleksanpassning – Öka eller minska enkelt antalet användare utifrån verksamhetens växande eller minskande behov
  • Kostnadskontroll – Tjänsten debiteras månadsvis och per användare

Softronics åtagande

  • Initial konfiguration – Softronic konfigurerar klientskyddet baserat på verksamhetens behov
  • Säkerhetsrapportering – Regelbundna uppdateringar om skyddet och eventuella hot mot verksamheten
  • Kontinuerlig uppdatering: Softronic ansvarar för att rekommenderad version på klientskyddet finns att tillgå

I dagens digitala landskap är det viktigt att säkerställa att användarna är skyddade mot de ständigt föränderliga hot som finns på internet. Med Softronics tjänst ”Managerat klientskydd med SASE” kan ni enkelt implementera en ny förhöjd nivå av säkerhet för verksamheten. Oavsett verksamhetens storlek eller bransch, ger Softronics managerade klientskydd en ny dimension av säkerhet för att möta era specifika behov och krav.

Kontakta mig idag så berättar jag gärna mer!

Daniel Lundin, daniel.lundin@softronic.se