Softronic Modern Digital Arbetsplats

Ett flexibelt arbetssätt som är säkert och produktivt

Behovet av en uppkopplad, säker arbetsmiljö som inte är beroende av plats eller tid är idag mycket stort och Softronics tjänst Managed 365 är en kostnadseffektiv lösning för detta. Denna molnbaserade, moderna tjänst bygger på den senaste tekniken från Microsoft 365 (M365) som möjliggör samarbete i en säker produktiv arbetsmiljö, oavsett var medarbetarna befinner sig.

Enligt Microsofts rapport Work Trend Index från 16 mars 2022 vill hela 73 procent av de tillfrågade medarbetarna i Sverige ha möjligheten att arbeta på distans. Det flexibla arbetssättet är alltså här för att stanna, eftersom vi nu ställer andra krav på arbetet och ser det i ett nytt perspektiv.

Jobba hemifrån

Men redan i oktober 2021 meddelade MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap att:
”Digitaliseringen ökar snabbt och påverkar i hög grad enskilda individer och samhället som helhet. Det gör att det är nödvändigt att lägstanivån på samhällets informations- och cybersäkerhet höjs”.

Följaktligen har MSB kommit med nya krav på hur offentliga verksamheter förebygger och tacklar hot mot säkerheten. Genom att säkra varje enskild klient skapas bättre förutsättningar för att följa data och motverka attacker.

Tjänsten Managed 365 innefattar att Softronic sköter drift, support, produktförsörjning och prenumerationshantering genom en fullt managerad och kontinuerligt uppdaterade klientplattform. Sammantaget ger det er en avbrottsfri drift av er verksamhets IT-arbetsplats, som gör det möjligt för er att få en effektivare arbetsdag med fullt fokus på kärnverksamheten.

Transformationen av er befintliga arbetsplats sker i tre faser: Vi börjar med en behovsanalys där önskat framtida läge dokumenteras, sedan följer designfasen då de olika etableringsaktiviteterna i detalj beskrivs och sist kommer etableringsfasen då tjänsten startas och ni får en Modern Digital Arbetsplats.

Managed 365 – för Säkerhet, produktivitet och kostnadseffektivitet

  • Enheter, Identiteter, Klientapplikationer
  • Produktförsörjning
  • Användarsupport
  • Digitalt supportstöd
  • Prenumerationer Microsoft CSP-Partner

Vill du veta mer om Softronics Managed 365?

Kontakta mig eller fyll i formuläret.

Henrik Pettersson

 

Softronic Modern Digital Arbetsplats

Vill du veta mer om Softronics tjänst Modern Digital Arbetsplats. Fyll i formuläret så hör vi av oss så snart vi kan.