Kommunals A-kassa – Mötesverktyg vid höga krav kring personuppgifter

Kommunals A-kassa är en av Sveriges största a-kassor, vars huvudsakliga uppdrag är att betala ut arbetslöshetsersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet. Mötesverktygen för Kommunals A-kassa att hålla i online-möten med sina intressenter och internt var flera, men dessa verktyg var antingen gratis-licensierade eller började närma sig slutet på livscykeln. Dessutom behövde de en modernare plattform för kommunikation med fler funktioner och samarbetsytor, samtidigt som systemet är informationssäkert.

”Tack vare ett väl genomfört projekt tillsammans med vår Microsoft 365-leverantör Softronic har vi idag en enhetlig och modernare plattform för kommunikation, dessutom med fler funktioner och samarbetsytor. Tillsammans arbetade vi fram en bra lösning som fungerar med kraven på personuppgiftshantering för oss. Tack vare bra projektstruktur och väl genomförd testning höll projektet både tid och budget.”

Örjan Lyander, Tjänsteansvarigt, Kommunals A-kassa

Kommunals A-kassa – Mötesverktyg vid höga krav kring personuppgifter

Kommunals A-kassa är en av Sveriges största a-kassor, vars huvudsakliga uppdrag är att betala ut arbetslöshetsersättning till våra medlemmar vid arbetslöshet.

Mötesverktygen för Kommunals A-kassa att hålla i online-möten med sina intressenter och internt var flera, men dessa verktyg var antingen gratis-licensierade eller började närma sig slutet på livscykeln. Dessutom behövde de en modernare plattform för kommunikation med fler funktioner och samarbetsytor, samtidigt som systemet är informationssäkert.

Softronic tog fram en lösning med Microsoft Teams, men där flera av funktionerna låstes ned bl. a fillagring i molnet, funktion för att spela in samtal togs bort, samt införde rutiner för vad som får skrivas i möteschatt (inga personuppgifter). Dessutom gjordes anpassning för att skapa Teamsgrupper.

Projektet drevs i två faser, först upprättades Teams, för att sedan stänga ner övriga verktyg och bli en Teams only organisation. Trots omfattande tester av funktionerna som stängdes av, hölls både tid och budget.

Förändringen har resulterat i väldigt lite supportbehov trots successivt fler funktioner tillagda från Microsoft under pandemin. Dessutom har prestanda förbättrats och endast ett fåtal anmälda personuppgiftsincidenter har uppstått pga. personuppgifter i chatt.