Kampanj

Softronic Säkerhetsforum

Det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att hantera en cyberattack är att göra något åt den redan innan den händer. Med Softronics tjänst Säkerhetsforum får du tillgång till våra specialister inom förebyggande cybersäkerhet som ger ny struktur och kompetens till ert säkerhetsarbete.

Cyberattacker är allas problem

Varje dag genomförs över två miljoner cyberattacker som kostar mer än 21 miljarder amerikanska dollar och 71 procent av alla organisationer har redan drabbats (källa:University of Maryland). Det är alltså ganska troligt att alla företag och organisationer förr eller senare drabbas, och utan förebyggande åtgärder finns det stor risk att det blir dyrt. För det allra mesta är det dessutom den mänskliga faktorn som gör det möjligt för attackerna att lyckas, vilket betyder att det inte räcker med tekniska lösningar för att lösa problemet. Ert arbetssätt och er organisation måste anpassas till den nya verkligheten för att skapa motståndskraftig IT. 

En säker väg framåt

Tjänsten Säkerhetsforum ger er tillgång till Softronics kvalificerade säkerhetsexperter som ger er råd och hjälp med ert förebyggande säkerhetsarbete i form av schemalagda möten. Vi brukar ofta försöka göra säkerhetsforumet till en del av operativa driftmöten, som till exempel operativa forum. På så sätt blir det naturligt att göra säkerhetsarbetet till en naturlig del av den vanliga operativa förvaltningen, så att det kan genomsyra alla delar av organisationen.

Tjänsten riktar sig såväl till markbundna IT-miljöer som till cloud- och hybridmiljöer, med utgångspunkt från era unika förutsättningar. 

 

Säkerhetsforum hjälper er med:

  • Bestämma de KPI:er vi tillsammans ska följa upp för att kontrollera att säkerhetsarbetet fungerar. 
  • Riskvärdering och prioritering av säkerhetsfrågor, utifrån var faran finns.
  • Hjälp att identifiera förbättringsområden.
  • Få löpande up-to-date information om hotbild och omvärldsläge för att bygga hotmodeller och framtida riskvärderingar.

Men framför allt får ni hjälp med att göra säkerhetsfrågorna till en aktiv del av er IT-förvaltning, så att de kan genomsyra hela er organisation.

 

Så levereras Säkerhetsforum:

  • Säkerhetsforum har formen av entimmasmöten som leds och modereras av Softronics säkerhetsexperter. Om ni redan har IT-driften hos Softronic kan vi göra Säkerhetsforum till en del av era operativa forum eller liknande, beroende på vad som passar er bäst.
  • Två timmars förberedelse inför Säkerhetsforum med våra säkerhetsexperter.
  • Två timmars uppföljning av Säkerhetsforum, där vi behandlar de frågeställningar som uppkommit under forumet. 
  • Säkerhetsforum prissätts per tillfälle eftersom olika organisationer har olika behov. Vissa klarar sig med månatliga möten, medan andra behöver ses varje vecka. Antalet möten kan ökas eller minskas varefter era behov förändras. Vi rekommenderar dock veckovisa möten till att börja med.

Kontakt för mer information

Linda Nyberg

Softronic Säkerhetsforum - Är du intresserad av att jobba förebyggande med er cybersäkerhet?

Fyll i formuläret nedan, så kontaktar vi dig för att diskutera hur ni kan få bättre kontroll och rutiner när det gäller ert säkerhetsarbete.