1177 Vårdguidens e-tjänster

Under årens lopp har 1177 Vårdguidens e-tjänster utvecklats till att bli en nationell portal för e-tjänster riktade till både invånare och vårdgivare som förenklar kommunikation kring vårdrelaterade ärenden mellan invånare och aktörer inom vården. Samtliga landsting och regioner är anslutna till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

För invånare kan 1177 Vårdguidens e-tjänster beskrivas som en samling personliga e-tjänster där invånare på ett enkelt och säkert sätt kan komma i kontakt med hälso- och sjukvården eller sin egen vårdgivare samt få överblick över sin hälsa och vård. Invånare kan också enkelt få överblick över sin hälsa och sina vårdrelationer. Exempel på e-tjänster som erbjuds är att själv boka tider förnya recept, ta del av provsvar, erhålla behandling och uppföljning, ta del av sin vårddokumentation och på andra sätt få stöd i sin vårdprocess.

För vårdpersonal finns en egen ingång till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Samtidigt fungerar 1177 vårdguidens e-tjänster som integrations­plattform som integrerar med ett flertal tjänster på den Nationella Tjänsteplattformen. Integration mot Nationella tjänstplattformen och andra nationella tjänster sker med hjälp av gemensamma tjänstekontrakt enligt RIV-TA. De nationella direktiven inom e-hälsa realiseras inom ramen för Softronics förvaltning av 1177 Vårdguidens e-tjänster. 1177 Vårdguidens e-tjänster tillhandahåller dessutom Single Sign On för cirka 20 vårdgivartjänster och ca 40 invånartjänster, exempelvis Mina intyg och Journal på nätet.

Vi på Softronic ansvarar för att 1177 Vårdguidens e-tjänster lever upp till ställda omvärldskrav. Detta gör vi genom att säkerställa att arkitekturen och lösningen följer nationella riktlinjer inom e-hälsa, lagar och förordningar i form av PDL och PUL samt nya teknikkrav/möjligheter. Softronic arbetar också med att ta fram hur e-tjänsten ska interagera med Nationella tjänsteplattformen och vilka tjänstekontrakt som är aktuella.