Molnet – en framgångsfaktor för Formuesforvaltning

Företaget Formueforvaltning (“Förmögenhetsförvaltning” på svenska) hade en åldrande, supportkrävande SharePoint-miljö som var i behov av att uppdateras. Därför togs det strategiska beslutet att flytta miljön till molnet.

Softronic har på ett utmärkt sätt hjälpt oss att bli av med arvet och få oss över till en ny, modern lösning med SharePoint i molnet. Projektet har banat väg för ytterligare förbättrat samarbete och nya initiativ inom Microsoft 365-sfären, och gjort Softronic till vår primära partner inom Microsofts molntjänster.

Marius Jahren, CTO, Formue

Molnet – en framgångsfaktor för Formuesforvaltning

Företaget Formueforvaltning (“Förmögenhetsförvaltning” på svenska) hade en åldrande, supportkrävande SharePoint-miljö som var i behov av att uppdateras. Därför togs det strategiska beslutet att flytta miljön till molnet. Softronic har hjälpt Formuesforvaltning att avveckla deras SharePoint on Prem-miljö (dvs egna servrar) och flyttat över all information till Microsoft 365 och SharePoint Online/Teams (dvs molnet). Samtidigt har Softronic stöttat med utbildning för olika delar av verksamheten, vilket gjort att Formuesforvaltning snabbt har kunnat komma igång med de nya verktygen.

Formuesforvaltning är Norges största privatkapitalförvaltare och har de senaste fem åren blivit utsedda till Norges främsta aktör inom Private Banking. Softronic är Formuesforvaltnings och dess dotterbolag Burenstams huvudsakliga partner inom området IT, ett samarbete som inleddes år 2012.

Bakgrund

Formuesforvaltning hade en äldre SharePoint-miljö som var dyr i drift och samtidigt i behov av uppgradering. Då delar av Microsoft 365 redan implementerats var valet att migrera till SharePoint Online och Teams enkelt, då tekniken är beprövad, skalbar och framtidssäker.

Uppdrag

Softronic har varit rådgivande och föreslagit lämpliga tekniska lösningar under migreringen. Vi har även utfört flytten av all data från den gamla SharePoint-plattformen till lämpliga platser i Microsoft 365, som SharePoint Online, Teams och Onedrive. Utöver detta stöttade vi verksamheten via workshops för att på bästa möjliga sätt hjälpa Formuesforvaltning att nyttja alla möjligheter i den nya målmiljön. Exempelvis har vi hjälpt Formuesforvaltnings personal genom att visa hur de arbetar effektivt och strukturerat i Microsoft Teams.

I leveransen har följande delar ingått:

  • Förstudie/analys
  • Teknisk hjälp
  • Konfiguration
  • Utbildning
  • Projektledning
  • Dokumentation

Efter slutleverans lämnades resultatet av projektet över till Formuesforvaltnings egen förvaltningsorganisation.

Resultat

Formuesforvaltning har fått en ny plattform för sin dokumenthantering och sin interna kommunikation. Plattformen bygger på hög säkerhet, nya kommunikationsmöjligheter och är samtidigt säkrad för framtiden. Avvecklingen av SharePoint on Prem bidrog dessutom till ökad säkerhet och lägre driftkostnader. Flera avdelningar inom Formuesforvaltning har via Teams och SharePoint börjat arbeta mer effektivt och enhetligt, vilket underlättar samarbetet både om personalen jobbar på plats på kontoret eller om de sitter hemma.