GoodTech - Teknik som gör gott i samhället

Motståndskraftig IT


Vår modell för att bygga motståndskraftig IT handlar mycket om att bygga en applikationsförvaltning och drift som lever upp till era behov. Allt vilar på tre grundpelare:

  1. Cybersäkerhet – att det finns skydd mot intrång och spionage både i systemen och i applikationerna.
  2. Smart molnmigration – att man är platsoberoende och kan jobba på ett säkert sätt via molnet.
  3. Effektivisering – genom ökad virtualisering och genom att skriva om applikationer går det oftast att använda den befintliga datorkraften på ett mycket effektivare sätt. Många använder så lite som 3 % av sin CPU-kraft, resten är rent slöseri.

Ett exempel på hur det fungerar: 

När Corona slog till med full kraft i mars 2020 var fackförbundet Kommunal tvunget att anpassa arbetssätten för att stödja sina ca 700 anställda och 23 000 förtroendevalda runt om i landet. Tack vare att man snabbt kunde anpassa sin IT-miljö till distansarbete kunde samtliga tjänstemän fortsätta sitt arbete hemifrån redan dagen efter. Lösningen som gjorde detta möjligt var en kombination av en lyckad utrullning av M365, en IT-infrastruktur som gör det möjligt för Kommunals medarbetare att säkert få åtkomst till system oavsett geografisk placering samt ett väl fungerande samarbete med förbundets driftpartner Softronic.

Läs mer:

Boka en genomlysning av dina applikationer, 4h Workshop

(VÄRDE 20 000 SEK.)
I takt med att IT-miljöer blir mer komplexa och legacysystem blandas med molntjänster uppstår ofta glapp, säkerhetsbrister och suboptimering. Både inom applikationsförvaltning och drift.

Vi genomför en genomlysning av dina applikationer för att bedöma var du står idag och ger dig även förslag på en roadmap framåt som kan innefatta både förvaltnings- och utvecklingsprocesser, hybridlösningar och publika moln som Azure och AWS. Vi sammanställer även en första rapport efter mötet som kan användas både direkt operativt och för vidare strategiskt arbete.

Intresserad av att veta mer, fyll i formuläret så kontaktar vi dig:

Till Formulär

 

Vill du jobba med GoodTech?

Kontakt

Vill du veta mer om vad vi kan hjälpa dig med kontakta Mattias Lindström, mattias.lindstrom@softronic.se eller ring 070-881 30 36

Workshop - Genomlysning av dina applikationer

Jag vill veta mer och är intresserad av att boka in en workshop genomlysning av dina applikationer.