Automatisering och Robotic Process Automation (RPA)

AI | Automatisering

Vill du skapa värde genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter? Vill du ge dina kunder bättre service genom att korta ledtiderna? Vill du spara tid och jobba mer effektivt? Eller vill du ta nästa steg mot skalbara och framtidssäkra Enterprise-automationer?

Rpa grafik - Automatisering och Robotic Process Automation (RPA)

Automatisering och Robotic Process Automation (RPA)

Vill du skapa värde genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter? Vill du ge dina kunder bättre service genom att korta ledtiderna? Vill du spara tid och jobba mer effektivt? Eller vill du ta nästa steg mot skalbara och framtidssäkra Enterprise-automationer?

Oavsett vad din ambition är kan Robotic Process Automation (RPA) bidra till ökad kvalitet och minskade fel samt eliminera tidsödande arbetsuppgifter. För dina medarbetare kan det innebära en avlastning samt att deras kompetens kan användas för andra värdeskapande arbetsuppgifter.

Ett bra steg inom digitalisering är att ta hjälp av RPA. RPA är en relativt ny teknologi som tagit sig högt upp på agendan och som efter fyra år fortfarande ligger topp fem av sökningarna på analysföretaget Gartner. Intresset är enormt men det kan vara svårt att få grepp om hur alla tekniker, plattformar och licensmodeller bäst passar i just din organisation.

RPA-tekniken skapar snabbt värde genom att automatisera repetitiva arbetsuppgifter. Tekniken ger värdefull information och underlag hur en automatiseringslösning kan se ut, vilka problem man kan lösa och möjligheter som öppnas utifrån din specifika affär och miljö.

Med RPA kan vi enkelt automatisera det vi gör framför datorn utan integration med bakomliggande system. Detta genomförs antingen helautomatiskt eller som en del av en aktivitet, eller som ett arbetsflöde som styrs och beslutas av personalen, för att till exempel minska fel eller för att personalen ska arbeta på ett likartat sätt.

Uppskalning ökar affärsnyttan

RPA bör inte ses som enbart en enskild handling, det är när uppskalning sker mot andra enheter som det verkliga värdet uppstår och digitaliseringen har börjat på riktigt. På Softronic kan vi hjälpa dig i din förändringsresa med allt från strategier, kravställning, förändringsledning till produktionsfärdiga lösningar. Vi förstår hur man kombinerar nya teknologier och arbetssätt med gamla. Partnerskap med många leverantörer gör att du hos oss kan välja fritt mellan RPA, Chatbot och kompletterande teknologier. Vi hjälper dig se styrkorna i olika lösningsalternativ utan att låsa oss vid en teknologi eller leverantör. Hos oss kan du också övervaka och drifta dina automationer.

Vi hjälper dig med dina automationer

För dig som inte kommit igång med automatisering med hjälp av RPA eller funderar om det kan vara något för just din organisation eller företag rekommenderar vi att börja med vår Proof of Concept. Genom en PoC får du bland annat en kartläggning över nuläget, du får stöd och råd kring vilka processer att börja med samt vilken teknik som är best lämpad för er. Slutligen får du ett beslutsunderlag att ta vidare till övriga chefer och ledning.

För dig som kommit lite längre så har vi tjänster som kan ta dina automationslösningar till nästa nivå. Med chatbotlösningar, OCR, Business intelligence, Machine Learning, UX m.m. kan vi se till att du får än bättre och effektiva processer samt ge dina kunder och medarbetare rätt förutsättningar för ökad produktivitet.

Vi på Softronic förstår vikten av driftsmiljöer man kan lita på. Vi driftar och övervakar sedan många år ett antal samhällskritiska system för myndigheter och organisationer. Hos oss får du samma säkra övervakning och drift av dina robotar och automatiseringslösningar när så krävs.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi specifikt kan hjälpa dig.

Säkra dina automationer hos oss

Låt Softronic tryggt guida dig på en spännande resa och se fördelarna med framtidens teknologier och arbetssätt. Tillsammans kan vi upptäcka helt nya möjligheter med automation.

Med Softronic får du 35 års samlad kompetens och erfarenhet från en mängd branscher där vi implementerat kompletta IT-lösningar för en mängd samhällskritiska funktioner. Vi har funnits länge och vi kommer fortsätta finnas kvar och bistå er i framtiden. Hos oss är era automationer säkra, oavsett lösning.

 

Kontakta mig ang. RPA

Jag vill veta mer om Robotic Process Automation (RPA).

Emil Bengtsson