GoodTech - Teknik som gör gott i samhället

Automatisering


Att automatisera handlar till stor del om att göra mer med de resurser man har tillgång till och om att ge fler användare mer – och bättre – hjälp på ett snabbare sätt. Det finns två huvudtjänster vi erbjuder våra kunder:

  1. Robotic Process Automation (RPA) – som gör det möjligt att automatisera en mängd repetitiva arbetsuppgifter och processer, med övervakade eller oövervakade “robotar”.
  2.  Conversational AI (Digital medarbetare/Chatbot) – som avlastar den egna personalen, ökar tillgängligheten och förhöjer användarupplevelsen – dygnet runt med oförändrat hög kvalitet.

Ett exempel på hur det fungerar:

Sveriges kommuner får varje dag in en mycket stor mängd förfrågningar kring allt från badhusens öppettider till bygglovsprocesser. Majoriteten av frågorna kan bemötas med standardiserade svar, som inte kräver speciellt mycket av en handläggare. Genom att använda ”Chatboten” Kommun-Kim kan invånarna få svar dygnet runt, utan väntetid, samtidigt som det frigör kommunens personal för de verkligt svåra frågorna. Eftersom det bara finns en enda Kommun-Kim, som betjänar samtliga anslutna kommuner i Sverige blir kostnaden 95 % lägre än om var och en av kommunerna skulle bygga sin egen ”Chatbot”. Och för varje ny kunskap som Kommun-Kim tränas upp inom, ökar den totala kunskapen på ett sätt som blir till nytta för alla kommuner.

Läs mer:

Workshop: Identifiera flaskhalsar att automatisera

Under en 2 timmar lång workshop visar vi hur en automatisering av era processer kan hjälpa att avskaffa flaskhalsar och avlasta verksamheten. Modellen är utarbetad tillsammans med våra befintliga kunder och tillsammans identifierar vi kandidater för automatisering i era verksamhetssystem.

Till Formulär

 

Vill du jobba med GoodTech?

Kontakt

Emil Bengtsson
Dan Milestad

 

 

Workshop - identifiera flaskhalsar

Jag vill veta mer och är intresserad av att boka in en workshop för att identifiera processer som kan automatiseras.