Bygg en säker och pålitlig formulärtjänst som ger en enkel och stabil upplevelse

UX/design | Verksamhetsutveckling | Webb

Har du många manuella ansökningar som behöver digitaliseras? ​ Eller en befintlig lösning som inte är tillräckligt stabil och säker? ​ Behöver du underlätta för dina användare/kunder och ge dem bättre service?

Bygg en säker och pålitlig formulärtjänst som ger en enkel och stabil upplevelse

Bygg en säker och pålitlig formulärtjänst som ger en enkel och stabil upplevelse

Har du många manuella ansökningar som behöver digitaliseras? ​ Eller en befintlig lösning som inte är tillräckligt stabil och säker? Behöver du underlätta för dina användare/kunder och ge dem bättre service?

Trots digitaliseringen är det fortfarande en stor utmaning för företag, organisationer och myndigheter att få en säker, tillgänglig och pålitlig formulärtjänst på webben.

Genom vår Formulärtjänst kan vi utveckla ett formulär som gör det enkelt för dina användare att logga in, fylla i och skicka in sin ansökan. ​

Du får: 

  • Säker inloggning med Mobilt BankId.​
  • Bättre kundservice och hög tillgänglighet enligt WCAG 2.1 ​
  • Enklare administration​
  • Ett sammansvetsat design- och utvecklingsteam som har de kompetenser som krävs för att motsvara dina förväntningar. ​

Softronic har ett strukturerat arbetssätt för att bygga en säker och pålitlig formulärstjänst.

I designprocessen ingår bland annat:

  • Kravinsamling och datafångst
  • Designskisser
  • Utveckling inkl. testning
  • Lansering och överlämning till förvaltning.

Resultatet blir en stabil och säker lösning som fokuserar på att göra det enkelt för användaren.

Kontakt

Hör av dig till Monica Lindén om du är intresserad av att veta mer.

E-post: Monica.linden@softronic.se
Mobil: 073-675 11 00

Monica Lindén

 

Monica Lindén