Generativ AI

AI

Generativ AI är en specifik underkategori inom det bredare området AI (artificiell intelligens). Det som utmärker Generativ AI är att den är inriktad på att skapa (generera) nytt innehåll genom att kombinera och tolka olika typer av data.

Generativ AI

Generativ AI är en specifik underkategori inom det bredare området AI (artificiell intelligens). Det som utmärker Generativ AI är att den är inriktad på att skapa (generera) nytt innehåll genom att kombinera och tolka olika typer av data.

Den data som genereras kan vara i form av text, bild, ljud eller annan media beroende på vilken träningsdata som använts. Det finns idag exempel på musik, videos, texter och avatarer som genererats av AI. Generativ AI används också för till exempel röntgendiagnostik inom sjukvården. 

Ett annat användningsområde för Generativ AI är inom det matematiska området, för att till exempel utföra automatiserade beräkningar, vilket kan vara till stor hjälp inom utbildning och forskning. 

Optimering av algoritmer, prediktion och modellering samt problemlösning är ytterligare användningsområden för Generativ AI. 

Utvecklingen inom AI går snabbt och användningsområdet är stort. Softronic är med i framkanten och bevakar utvecklingen för att kunna stötta kunder i tillämpning och införande i sin verksamhet. 

Tommy Paanola