Prompt Engineering

AI

Prompt Engineering – Så promptar du för att AI ska bete sig som du vill. LLMs, som ChatGPT eller Gemini, har en enorm potential att generera kreativt och informativt textinnehåll.

Utbildning: Prompt Engineering – Så promptar du för att AI ska bete sig som du vill.

LLMs, som ChatGPT eller Gemini, har en enorm potential att generera kreativt och informativt textinnehåll. Men för att låsa upp den potentialen behöver du ge dem tydliga och välformulerade instruktioner. Det är här promptar kommer in. 

En prompt är en kort text som du ger till LLM för att styra vad den ska generera. Den kan innehålla instruktioner om format, stil, ton och innehåll.

Dr Sameer Maskey (datavetare) menar att prompt engineering en dag kommer att liknas vid att lära sig använda ett Excel-kalkylblad, som i dag är användbart inom många affärsenheter eller avdelningar.

Mål

I den här kursen lär du dig hur du skriver effektiva promptar som hjälper dig att få ut det mesta av LLMs. 

Utbildningens innehåll

  • Grunderna i prompt engineering: Vi börjar med att titta på de olika komponenterna i en prompt och hur de påverkar resultatet.
  • Skapa effektiva promptar: Du lär dig hur du skriver tydliga och koncisa instruktioner som LLM kan förstå.
  • Styr format och stil: Vi tittar på hur du kan använda promptar för att styra formatet och stilen på det genererade textinnehållet.
  • Anpassa ton och känsla: Du lär dig hur du kan använda promptar för att skapa textinnehåll med olika toner och känslor.
  • Avancerade tekniker: Vi tittar på några avancerade tekniker för att använda promptar, t.ex. att använda variabler och villkor.

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer att innehålla föreläsningsanteckningar, övningar och exempel. Du behöver ta med dig en egen dator för att kunna delta på utbildningen.

Förkunskapskrav

Det finns inga formella förkunskapskrav för den här kursen. Men det är en fördel om du har en grundläggande förståelse för hur LLMs fungerar. Vi rekommenderar att du tar med dig en bärbar dator.

Pris:
8 895 SEK inkl. kursmaterial, lunch och fika.
Är ni fler från samma företag, ange det i formuläret, så återkommer vi med pris.

Kontakta oss för mer information och bokning! 

Dan Milestad
Tommy Paanola