Conversational AI förstärker kundservice hos Lantmäteriet

Lantmäteriet önskade implementera en Conversational AI på Lantmäteriet.se för att ge bättre service för både medborgare och yrkesutövare men även för att avlasta deras normala kundcenter. De skulle dessutom installera hela plattformen ”on premise” som första kund i Sverige.

Partnerskapet med Softronic och deras kunskapsöverlämning till oss som kund har fungerat bra trots omställning av arbetssätt när pandemin drabbade oss alla. Vi ser redan nyttan av vår on-premise installation och möjligheterna som detta ger oss framöver. Detta är en förutsättning för oss som myndighet.

Införandeprojektet, Owe Brinnen, Anders Enmark, Emelie Simonsson, Lantmäteriet

Conversational AI förstärker kundservice hos Lantmäteriet

Lantmäteriet är den myndighet som kartlägger Sverige. Till deras uppgifter hör också att registrera och säkra ägandet av alla fastigheter samt hantera deras gränser. Lantmäteriet tillhör Finansdepartementet.

Lantmäteriet önskade implementera en Conversational AI på Lantmäteriet.se för att ge bättre service för både medborgare och yrkesutövare men även för att avlasta deras normala kundcenter. De skulle dessutom installera hela plattformen ”on premise” som första kund i Sverige.

Softronic ansvarar för införandet av Conversational AI med plattformen James (Boost.ai) på Lantmäteriet.se. Uppdraget består av ett övergripande rådgivningsansvar samt att identifiera prioriterade verksamhetsområden där chatboten ska hjälpa medborgare med frågor/ärenden. I arbetet ingår ansvar för metod, ramverk samt den övergripande strukturen av kunskap som ska byggas samt framtagning av konversationsflöden.

Hittills har projektet implementerat 900+ olika kunskapsdelar (avsikter/intents) för områden som Fastighet, Lagfart, Rättigheter, Samfällighet, Öppna data och Flygbilder samt ett stort antal mer allmänna verksamhetsdelar. För närvarande är Kundcenter, Geodata och Inskrivningen delaktiga avdelningar i arbetet. Projektet fortlöper och kommer fortsätta utvecklas och bygga ny kunskap framöver.

 

Dan Milestad