Tillgänglighetsgranskning

UX/design

Den 28:e juni 2025 blir EU:s tillgänglighetsdirektiv svensk lag och innebär att vissa kommersiella digitala produkter och tjänster måste vara tillgängliga för alla oavsett funktionsvariationer. För att förstå hur tillgänglig er produkt är i nuläget erbjuder vi professionella tillgänglighetsgranskningar. Vi analyserar och identifierar eventuella brister, vilket ger er en klar bild av vad som behöver förbättras.

Den 28:e juni 2025 blir EU:s tillgänglighetsdirektiv svensk lag och innebär att vissa kommersiella digitala produkter och tjänster måste vara tillgängliga för alla oavsett funktionsvariationer. Exempelvis berörs e-handelstjänster, banktjänster, e-böcker, tjänster som rör ljud och bild, till exempel tv, datorspel med mera.

För att förstå hur tillgänglig er produkt är i nuläget erbjuder vi professionella tillgänglighetsgranskningar. Vi analyserar och identifierar eventuella brister, vilket ger er en klar bild av vad som behöver förbättras. Denna insikt är avgörande för att försäkra er om att era digitala tjänster är tillgänglig för alla och uppfyller gällande lagstiftning och riktlinjer.

Syftet med tjänsten är att förbättra kvaliteten på en befintlig webbplats, produkt eller applikation genom en tillgänglighetsgranskning som ser till att den är i linje med lagstiftning och tillgänglig för alla användare.

Genomförandemodell

  • Analys av din tjänst utifrån WCAG 2.1 från nivå A till AA
  • Manuella tester utförd av tillgänglighetskonsulter
  • Automatiska tester
  • Skapande av strukturerad rapport med identifierade förbättringspunkter i prioriteringsordning
  • Kartläggning av handlingsplan för att uppnå förbättrad tillgänglighet

Resultat

Du erhåller en rapport med identifierade förbättringspunkter samt en handlingsplan för att uppnå en förbättrad tillgänglighet.


Verksamhetsnytta

  • Ökad kvalitet
  • Följer rekommenderade riktlinjer och lagstiftning
  • Inkludering – en applikation/tjänst som funkar för alla

Kontakta oss så hjälper vi dig att bli tillgänglig!

ux@softronic.se

Monica Lindén

Jag vill veta mer om Tillgänglighetsgranskning

Kontakta mig gärna för vidare information.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.
»