Upphandling av ett nytt journalsystem till Rädda Barnen

Softronic har hjälpt till i upphandlingen av ett nytt journalsystem vilket gör att Rädda Barnens barnpsykologer kan arbeta ännu mer effektivt.

”Softronics ovärderliga kompetens och kunskap bidrar till att vi nu kommer kunna fatta ännu mer välgrundade beslut och samtidigt kompetensutveckla oss själva”.

Sofia Blidö, psykolog och verksamhetsansvarig på Centrum för stöd och behandling

Softronic bidrar till att Rädda Barnen kan förbättra sin psykologmottagning för barn

Till Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling kommer barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda av samhället.

Tack vare samarbetet med Softronic, som hjälpt till i upphandlingen av ett nytt journalsystem för Centrums verksamhet, kommer Rädda Barnens barnpsykologer att kunna arbeta ännu mer effektivt och använda sin tid där den gör mest nytta – med barnen.

Journalsystemet är själva navet i vårdverksamheten. Ett välfungerande och anpassat system avlastar Centrums psykologer och psykoterapeuter och bidrar till att mer tid frigörs för behandling av barn.

Med rätt journalsystem kan Rädda Barnen följa upp och anpassa sina insatser ännu bättre till målgruppens behov.

 

*Fotograf: Olof Ringmar/Rädda Barnen – Flicka sittandes i trappa