IR-rapporter

21apr2022

Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2021

Årsredovisning (PDF)
Pressmeddelande (PDF)
Hållbarhetsredovisning 2021 (PDF)
Softronic Årsberättelse 2021 (PDF)

21apr2022

Delårsrapport för perioden: 1 januari – 31 mars 2022

Hela rapporten (PDF)

25feb2022

Boksluts-kommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2021

Hela rapporten (PDF)

20okt2021

Delårs-rapport för perioden 1 januari – 30 september 2021

Hela rapporten (PDF)

16jul2021

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2021

Hela rapporten (PDF)

22apr2021

Delårsrapport för perioden: 1 januari – 31 mars 2021

Hela Rapporten (PDF)

22mar2021

Softronics årsredovisning, hållbarhetsrapport och årsberättelse för 2020

Årsredovisning 2020 (PDF)Pressmedelande (PDF)Hållbarhetsredovisning 2020 (PDF)Softronic Årsberättelse 2020 (PDF)

25feb2021

Bokslutskommuniké för perioden: 1 januari – 31 december 2020

Hela Rapporten (PDF)

19okt2020

Delårsrapport för perioden: 1 januari – 30 september 2020

Hela Rapporten (PDF)

17jul2020

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 juni 2020

Hela rapporten (PDF)