IR-rapporter

14aug2013

ANDRA KVARTALET 2013

Hela rapporten

13maj2013

FÖRSTA KVARTALET 2013

Hela rapporten

14feb2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ för perioden 1 januari – 31 december 2012

Hela kommunikén

25okt2012

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 september 2012

Hela rapporten

15aug2012

DELÅRSRAPPORT för perioden 1 januari – 30 juni 2012

Hela rapporten

03maj2012

FÖRSTA KVARTALET 2012

Release

02apr2012

ÅRSBERÄTTELSE 2011

ÅRSBERÄTTELSE 2011

ÅRSBERÄTTELSE 2011

16feb2012

Bokslutskommunikè för perioden 1 januari – 31 december 2011

Bokslutskommunikè för perioden 1 januari – 31 december 2011

Bokslutskommunikè för perioden 1 januari – 31 december 2011

27okt2011

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2011

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2011

Delårsrapport för perioden 1 januari – 30 september 2011