Digitalisera för klimatet – En undersökning av förmågan att styra digitala investeringar mot klimatmål

Nyheter | Publiceringsdatum: 6 maj 2024

Ta del av Sofia Ouahchis (Softronic) och Ingemar Janssons (Enpact) rapport Digitalisera för klimatet – En undersökning av förmågan att styra digitala investeringar mot klimatmål

Digitalisering är en nyckel till att förverkliga klimatambitioner, men utan styrning riskerar digitaliseringen att leda till ökade utsläpp.

I denna rapport undersöks vad som hindrar verksamheter från att styra digitala investeringar mot klimatmål, trots tydligt uttalade klimatambitioner.

Denna rapport utgör resultatet av en undersökning som genomförts inom ramen för Digitaliseringskonsultbranschens fossilfria färdplansarbete under 2023/2024. Uppdragsgivare är Linköping Science Park. Arbetet genomfördes av Softronic och Enpact.

 

Ladda ned Rapport - Digitalisera för klimatet - En undersökning av förmågan att styra digitala investeringar mot klimatmål

Jag vill ta del av rapporten Digitalisera för klimatet - och fyller i nedan formulär.