Digitalisering och demokratisering

Nyheter | Publiceringsdatum: 9 mar 2021

– Hur påverkar tekniken egentligen vår samhällsform?

Att teknik har stor betydelse för samhällsutvecklingen är nog de flesta medvetna om, men hur påverkar egentligen digitaliseringen de stora demokratifrågorna? De nya möjligheterna för vem som helst att göra sin röst hörd och det nya överflödet av information har redan fått stor betydelse. Vi tog en pratstund med Anna Thörnlund, affärsområdeschef på Softronic, som har många reflektioner kring ämnet.

Kvinna jobbar på sin laptop

Digitalisering ger alla en röst

AnnaÄnda sedan den demokratiska samhällsformen slog igenom har det funnits två stora problem som har stått i vägen för den fortsatta utvecklingen mot ett friare och jämlikare samhälle:
– Det första problemet ligger i att vi som medborgare har haft små möjligheter att uttrycka våra åsikter och göra oss hörda, säger Anna Thörnlund. Här har de sociala plattformarna haft en stor betydelse när det gäller att ge gemene man en röst. För även om högljudda minoriteter med extrema åsikter tidvis kan tyckas dominanta, så finns det mycket positivt att hämta ur förmågan att kommunicera direkt med makthavarna och allmänheten.

– Ett Instagram-konto och en förmåga att uttrycka sig ger numer en möjlighet till påverkan, som förr bara var förbehållet en stor PR- eller annonsbudget, fortsätter Anna.

– Och på samma sätt gör plattformar för konsumentbetyg att vi kan ge offentliga omdömen om företags produkter och tjänster. Då får vi som konsumenter större makt att påverka utbudet och produkternas utformning än vi kanske någonsin har haft.

Alla får perfekt information

Det andra stora demokratiproblemet som berörs av digitaliseringen är tillgången till information:
– När i princip all offentlig information finns en textsökning bort så blir det enklare för oss medborgare att bevaka våra egna intressen och få tillgång till viktiga samhällsfunktioner, säger Anna. När vi t.ex. har tillgång till alla våra patientjournaler, så blir det mycket lättare för oss att styra vår vård och agera proaktivt. Och för 25 år sedan var det ju otänkbart för oss att göra våra bankärenden själva, men genom internetbankernas intåg har vi fått större möjligheter att analysera och kontrollera vår privatekonomi.

– Ett annat bra exempel på demokratiseringen av information är hur Skatteverket har byggt upp sina e-tjänster, tycker Anna. Utgångspunkten har tydligt varit att göra det enklare för skattebetalarna att göra rätt. Förutom intuitiva funktioner för t.ex. deklarationer, märks det även i deras språkbruk, som är mer tillgängligt och befriat från fackuttryck än förr, fortsätter Anna.

– Här ser även den nya AI-tekniken ut att få en mycket stor betydelse, säger Anna. Chattbotar kan till exempel hjälpa oss att leta reda på den information vi behöver, så att vi får större möjlighet att ta informerade beslut i livet, vare sig de är små eller stora.

– Att jobba med digitala lösningar på ett sätt som förenklar tillvaron för människor och företag är en stark drivkraft. För mig är det väldigt tydligt att digitalisering medverkar till en ökad demokratisering och för mig är det vad GoodTech handlar om, avslutar Anna.

Kontakt