Möt Ellinor – en av Softronics UX/UI-designers

Karriär | Publiceringsdatum: 26 feb 2021

Ellinor är UX/UI-designer och har jobbat på Softronic i 3,5 år. Ellinor inledde sin bana på Softronic med att gå Softronics traineeprogram Gate1. I denna intervju får du lära känne henne lite bättre och du får även lite tips på hur du ska tänka kring tillgänglighet gällande verksamhetssystem och webbplatser.

Ellinor

Du har gått Gate1 – hur tycker du övergången var från att gå traineeprogrammet till att komma ut i uppdrag?

Jag började få lite mindre uppdrag medan jag gick Gate1 hösten 2017 och då tyckte jag det var en väldigt mjuk övergång. Jag lärde mig då mycket om IT-konsultrollen, samtidigt som jag direkt fick använda den kunskapen i mina uppdrag.

Vad är du mest stolt över med ditt arbete idag?

När jag tillsammans med kunden och teamet kommer fram med en lösning som alla är nöjda med, och framförallt som användarna blir nöjda med. Och att jag får jobba med att se till att lösningar blir mer tillgängliga för alla.

Du arbetar bland annat med att se till att produkter, system och webbapplikationer blir mer tillgängliga för alla användare? Har du något tips på vad man ska tänka på?

Jag rekommenderar att först sätta sig in i de riktlinjer som finns kring digital tillgänglighet idag. Sen är det viktigt att se till att alla i teamet som jobbar med tjänsten har kunskap om ämnet, då arbetet med tillgänglighet inte kan göras av en roll. Precis som allt annat så behöver vi jobba som ett team kring dessa frågor också. Se till att tänka på att alla ska kunna ha möjlighet att använda lösningen som ska tas fram, det är inget ”nice-to-have” utan ska vara en självklarhet.

Det finns många som har äldre verksamhetssystem som kanske tänker att det inte är värt att förändra då man någon gång ändå ska byta. Vad har du för erfarenheter av det?

Jag har jobbat med kunder som har äldre verksamhetssystem där de ofta har valt att bygga nytt, men så är det inte i alla fall. Gör en nyttoanalys för att se vad för-och nackdelarna skulle vara av att låta verksamhetssystemet vara kvar som det är under en viss tid, mot vad för-och nackdelarna skulle vara med att uppdatera systemet. Om det effektiva resursanvändandet, kvaliteten och tillgängligheten ökar, kan det absolut vara värt en kostnad då man tjänar igen det som spenderats i slutet iallafall. Om det inte skulle gå jämnt ut för att det exempelvis är svårt att tekniskt ändra i det äldre verksamhetssystemet, kan det istället vara värt att avvakta och satsa på att byta ut systemet i en närmare framtid.

Du är även hållbarhetskoordinator på Softronic – vad innebär det?

Varje affärsområde på Softronic har en hållbarhetskoordinator som ansvarar för att: sätta upp hållbarhetsmål inom affärsområdet, ta fram och arbeta efter handlingsplaner kopplade till Softronics hållbarhetspolicy och övergripande mål, samt informera medarbetare om Softronics hållbarhetsarbete.

Vad innebär GoodTech för dig?

För mig innebär Goodtech att vi tillsammans med våra kunder arbetar för samhällets digitalisering och därigenom bidrar till en mer hållbar framtid, där vi på lång sikt tar ansvar för de ekonomiska, ekologiska och sociala resultat som är en följd av vår affärsverksamhet.

Kan du berätta vad som är roligast med att jobba på Softronic?

Alla snälla kollegor och att jag får möjlighet att visa framfötterna och testa nya uppgifter.

 

Relaterade länkar