Softronic höjer beredskapen

Driftinformation | Publiceringsdatum: 25 feb 2022

Med anledning av det kraftigt försämrade säkerhetsläget som beror på Rysslands attack på Ukraina, har Softronic höjt beredskapen och genomför åtgärder för att skydda oss och våra kunder mot en möjlig cyberattack.

Denna sida kommer att uppdateras löpande vartefter det finns anledning att kommunicera.

Johan Malmborg